Pieters generatie IV

Joannes Hubertus Everardus Pieters

Gezin:

Joannes Hubertus Everardus Pieters (1852-1924)

kwartiernummer 22

Anna Margaretha Mulkens

Joannes Hubertus Everardus Pieters

Anna Margaretha Mulkens

Vader

Joannes Hubertus Everardus Pieters werd geboren te Maastricht op 2 mei 1852 als zoon van Jan Baptist Pieters(schoenmakersgezel) en van Maria Anna Kühnel. Joannes overleed te Maastricht op 12 maart 1924.

overgrootouders pieters

vlnr Johannes Hubertus Pieters, dochter? Anna Margaretha Mulkens en ?

Adressen

 • Achter de Molens 2311 (6)
 • 1880: Kleine Looyerstraat 2488 (21)
 • 23-11-1881:Looyerstraat 2496 (14)
 • 21-10-1895: Grote Looyerstraat 9
 • 13-10-1904:Koestraat 9
 • 1-2-1906:Achter de Molens 19
 • 3-7-1907:Herbenusstraat 3
 • 15-1-1909 tot 1924:Herbenusstraat 5

Huwelijk

Joannes trouwde te Maastricht 5 januari 1876 met Anna Margaretha Mulkens (dienstmeid), dochter van Jan Pieter Mulkens en Maria Elisabeth Leunissen, geboren 28 maart 1854 te Houthem. Getuige bij dit huwelijk was o.a. Johannes Maes. Anna Margaretha overleed op 62-jarige leeftijd te Maastricht (Herbenusstraat 5) om negen uren voormiddag op 09-06-1916.
link Voorouders: Anna Margaretha Mulkens

Kinderen

 1. Anna Pieters, geboren te Maastricht 6-11-1877;
 2. Ludovicus Hubertus Pieters, geboren te Maastricht 25-05-1880; van beroep glasslijper, trouwt met Maria Verstappen.Ludovicus overlijdt op 26-08-1912;
 3. Gerardus Pieters, geboren te Maastricht29-09-1882; van beroep glasslijper, trouwt met Maria Notermans. Gerardus overlijdt op 28-07-1931;
 4. Maria Anna Margaretha (Greet) Pieters, geboren te Maastricht 01-02-1885; Greet trouwt met Pierre Eugene Jacquot;
 5. Johannes Gerardus Hubertus Pieters, geboren te Maastricht 16-04-1887; van beroep opperman, trouwt met Josephine Bongers;
 6. Willem Jozef Hubertus Pieters, geboren te Maastricht 20-06-1889; van beroep ovenwerker, trouwt met Jeanette Josephine Simons;
 7. Maria Francisca Pieters, geboren te Maastricht 05-02-1892;
 8. Casparus Hubertus Jozeph Pieters, geboren te Maastricht 19-03-1896; chauffeur van Douwe Egberts, trouwt met Josephina Johanna Maria Schoon;
 9. Maria Anna Hubertina Pieters, geboren te Maastricht 12-01-1900; trouwt met Reinier Hubertus Krahé.

Anna Pieters

Gezusters Pieters

Caspar

Anna

De zusjes Anna en Maria Pieters

Casparus Pieters

Geschiedenis

De Bokkenrijders

In de achttiende eeuw zou er in Zuid-Limburg en omgeving een grote bende dieven en rovers hebben huisgehouden, de zogenaamde Bokkenrijders. De bende telde honderden leden en zou van 1730 tot rond 1775 overvallen hebben gepleegd  op kerken, pastorieën en grote hoeven. Volgens de gangbare voorstelling was het een soort geheim genootschap, waarvan de leden een eed op de duivel hadden afgelegd in het vertrouwen dat ze door de duivel werden geholpen hun geheim te bewaren. Het volk geloofde zelfs dat de duivel in de gedaante van een bok de dieven hielp om zich snel te verplaatsen.
bokkenrijders
Uiteindelijk wekte het bij de justitie verbazing dat de beschuldigden slechts door toepassing van de pijnbank bekentenissen aflegden, dat de meesten naderhand hun  verklaring herriepen en dat sommigen vlak voor de openbare terechtstelling hun onschuld uitschreeuwden ten overstaan van de toegestroomde menigte. Daar moest in de ogen van de justitie meer achter zitten, dat zou wel het werk van de duivel kunnen zijn. En inderdaad gaf een verdachte te Montfort in oktober 1743 tijdens een pijnlijk verhoor toe, dat hij met enkele anderen God en Zijn moeder Maria had afgezworen en zich toegewijd aan de duivel. Naar aanleiding van een gewelddadige inbraak te Schinnen in maart 1750 arresteerde de schout twee dorpelingen. Weer werd er niet gezocht naar uitwendige bewijzen, maar werden de verdachten via zware folteringen tot bekentenis gebracht en tot het noemen van medeplichtigen. Hun werd ook een nachtelijke insluiping te Geleen in de schoenen geschoven. Als gevolg van de pijnlijke verhoormethoden werden binnen enkele maanden 23 personen uit de twee dorpen ter dood gebracht als lid van de herleefde goddeloze bende. De golf van arrestaties rolde over het Staatse land van Valkenburg heen tot aan de Maas. Overal werden mensen opgepakt, onder andere in Klimmen, Valkenburg, Beek, Geulle en Elsloo. De zogenaamde Bokkenrijdersbende bereikte een duivelse omvang en dat allemaal door het toepassen van de tortuur bij de verhoren. En de justitie kende door haar waanidee geen genade: in een paar jaar tijd zijn er in dat gebied 186 mensen terechtgesteld of in de gevangenis overleden.Het waandenkbeeld omtrent de Bokkenrijders heeft in Zuid-Limburg enkele honderden slachtoffers geëist: ongeveer 400 zijn er in de drie vervolgingsperioden terechtgesteld of door foltering overleden, 120 wisten te vluchten of uit de kerkers te ontsnappen. Uit de dorpsgemeenschappen verdwenen dus in totaal 520   personen. Rekent men daarbij de gezinnen die onverzorgd achterbleven, dan dringt het besef door welk verschrikkelijk onheil en onrecht destijds in aangericht door onjuiste procesvoering.

Pieters Generatie V

Wapen Namen

Gezin:

Jan Baptist Pieters(1818-1872)

kwartiernummer 44

Wapen Maastricht

Wapen Namen

Wapen Maastricht

Vader

Jan Baptist Pieters (schoenmaker) werd geboren te Maastricht op 10-07-1818 als zoon van Theodorus Pieters (varkensslagter) en van Maria Joanna Perrée . Getuigen bij deze geboorte: Jan Baptist Perrée, 24 jaar , bediende in het hospitaal en Jan Baptist van Hoof, 38 jaar en winkelier. Jan Baptist overleed te Maastricht op 29 mei 1872.

Adressen

 • 1852: Smeestraat 25 (12);
 • Koestraat 878 (11);
 • 1860:Plankstraat 1020 (17);
 • 1872: Sint Hilariusstraat 2447 (4);
 • 1881:Kleine Looierstraat 2488 (21);
 • 1881:Kleine Looierstraat 2496 (14);
 • 1908 Tongersestraat 34.

Huwelijk

Jan Baptist trouwde te Maastricht 15 januari 1852 met Maria Anna Kühnel (dienstmeid). Omdat haar ouders en grootouders overleden waren werd zij bijgestaan door haar voogd Antoon Heuts, 61 jaar, metselaar, en toeziend voogd Everard Kühnel, 31 jaar en bierbrouwersknecht. Maria Anna is geboren op 30 januari 1832 te Heer en was de dochter van Isac Godefridus Kühnel en Maria Anna Heuts. Maria Anna overleed te Maastricht op 04-01-1908.

De vader van Maria Anna: Isaac Godlob Kühnel is geboren in Vaals op 17-10-1788 en gedoopt in de Lutherse Gemeente op 20-01-1788 was de zoon van Johan Godlob Kühnel en Maria Sabina Sanuel. Hoewel Isaac waarschijnlijk niet de Etienne is die in 1802 woont in het huis van verlaten kinderen aan de Bonnefantenbleek, wordt hij bij zijn huwelijk op 03-09-1818 met Maria Anna Heuts ook Etienne Godefroid genoemd evenals zijn vader, al corrigeert hij dat dan weer. De beroepen van Isac waren: kleermaker, dienstknecht, dagloner, tuinman en gaardenier. Isac sterft te Heer op 57-jarige leeftijd op 12-06-1845.

Maria Anna Heuts werd gedoopt in de St. Petrus Banden te Heer als dochter van Anthoni Heuts en Maria Anna Huveneers. Ze stierf in Heer op 23-03-1844.

Kinderen

 1. Johannes Hubertus Everardus, geboren te Maastricht 02-05-1852;
 2. Ludwijk Hubert Pieters, geboren te Maastricht 05-06-1854;
 3. Henricus Hubertus Pieters, geboren te Maastricht 24-03-1856;
 4. Mathijs Hubert Pieters, geboren te Maastricht 15-04-1857;
 5. Jan Willem Pieters, geboren te Maastricht 05-12-1858;
 6. Gerardus Hubertus Pieters, geboren te Maastricht 18-12-1860;
 7. Anna Margaretha Pieters, geboren te Maastricht 17-02-1863;
 8. Theodorus Pieters, geboren te Maastricht 14-03-1865;
 9. Maria Anna Margaretha Pieters, geboren te Maastricht 27-07-1867;
 10. Elisabeth Pieters, geboren te Maastricht 23-01-1870.

Geschiedenis

Louis Pasteur

1861: De Franse bacterioloog Louis Pasteur (1822-1895) ontwikkelt methoden voor het steriliseren (doden van bacteriën en andere micro-organismen).
Pasteur

De fiets:

1853: De fiets met trapas wordt uitgevonden
fiets