Startpagina familie Pieters

Link naar de verschillende generaties van de familie Pieters

Hieronder bevinden zich een aantal linken naar de verschillende generaties van de familie Pieters. U komt dan op een tekstpagina waar achtereenvolgens de vader, het huwelijk, de kinderen worden beschreven.Tevens bevindt zich hierbij in de meeste gevallen een stukje geschiedenis dat de tijd beschrijft waarin het gezin leefde.
De genealogie van de familie Pieters is uitgebreid onderzocht door mijn neef Sjef Bartelet, die één en ander heeft vastgelegd in een boek: getiteld "D'n dans oontsproonge ( Mestreech, eve veur 2000)" en op zijn website website Jef Bartelet. Een aantal gegevens zijn met toestemming van Sjef overgenomen. De generaties zijn beschreven te beginnen met Anna Pieters (generatie IV), mijn grootmoeder. Zij trouwde met Sjang Bartelet, die voor de tweede keer trouwde. 

Herkomst familie Pieters:

De voorvader waarvan we nog iets weten is Theodore Pieters (zie generatie VII) die geboren is in Namen (België) in 1786.

De vroegste gegevens van de Pietersen komen uit het archief van Namen en betreffen de inschrijving van Theodore Pieters als Frans dienstplichtige (Tableau des Consrits de l'an 1806 de la Commune de Namure) en zijn inlijving bij het 54e Regiment de Ligne met als depot (standplaats Maastricht).

Bij zijn huwelijk zat Theodore met het probleem dat hij geen doopbewijs en geen overlijdensextract van zijn ouders kon overleggen. Hij herinnert zich de naam van zijn vader en zijn moeder wel en beweert dat zijn ouders in 1791 of 1792 gestorven zijn in Namen. Zelfs dit weet hij niet goed want het was 1790, zijn ouders kwamen om het leven tijdens de verschrikkeleijke kruitexplosie in dat jaar. Theodore weet niet waar zijn vader (Noël) geboren is en ik neem aan dat dit niet Namen is geweest waar hij zelf geboren is, de familie zal wel uit Maastricht komen. Noël was voor de Franse tijd Staats militair in de barrierestad Namen.

Oorsprong familienaam:

Het christendom heeft een grote invloed gehad op de naamgeving. Er werden veelal bijbelse namen gebruikt, vooral apostelnamen  zoals Andreas, Bartholomeus enz. De bijbelse namen zijn voornamelijk Hebreeuws en Grieks maar werden vaak in de eigen landstaal omgezet. Je ziet dan ook dat bepaalde familienamen te verklaren zijn uit dialectische roepvormen. Zo is Pieter afkomstig van Petrus de apostel (steenrots). Namen eindigend op -s zijn vaak verbogen naamsvormen, bijvoorbeeld Pieters, een patroniem dat ontstaan is uit 'Pieters sone' of 'Pietersz.'

Probanten:

De stamboom is opgezet met als probanten Leslie en Angelique Maes, de dochters van Mia en Hennie Maes-Kerbusch.