Maes generatie I

Hennie

Gezin:
Henricus Johannes Maes (1941-....)
kwartiernummer 2

Mia

Henricus Johannes Maes

Maria Johanna Catharina Kerbusch

Vader

Henricus Johannes (Hennie) Maes, geboren te Heerlen, zoon van Jan Hendrik Maes en Annette Bartelet.
Lagere school: De Neutrale Volksschool Meezenbroek Heerlen; Middelbare school: Katholieke HBS, Maastricht.
Beroep: Scheikundige bij DSM, Docent: Praktijk Analytische Chemie, Computerkunde en Kwaliteitszorg in het Hoger LaboratoriumOnderwijs (HLO) van de ZuidLimburgse Laboratoriumschool en daarna de Hogeschool Zuyd.
Flexibel pensioen met ingang van 1 maart 2000.

Hennie als baby

Hennie met oma en opa Maes

Hennie op de lagere school

Hennie als kleuter

Hennie met overgrootouders Maes

link Hennie op de lagere school

Adressen:
 • 1941-1954: Mesdagstraat 51 Heerlen (geboren);
 • Jozef IsraÎlsstraat ? Heerlen (1 nacht);
 • Tooropstraat 18 Heerlen;
 • 1954: Kasteel Cartielsstraat 16 Maastricht;
 • 1963: Tiecelijnstraat 2c Maastricht (getrouwd, dochters geboren);
 • 1966: Burchtplein 17 Maastricht;
 • 1969-1993: Kasteel Montfortstraat 18 Maastricht;

Huwelijk

Huwelijk Hennie en Mia

Hennie trouwde op 22 november 1963 te Maastricht met Maria Johanna Catharina (Mia) Kerbusch, geboren te Maastricht. Mia is de dochter van Maria Hubertus Christianus Josephus Kerbusch en Elise Maria Godding link (zie Kerbusch generatie III)

Kinderen

Leslie
  1. Elise Joanna Maria Esther (Leslie) Maes(kwartiernummer 1), getrouwd met Renier Victor Cilissen zoon van Nico Gerardus Cilissen en Georgette Vliegen.

  Kinderen Leslie en Renier:
  Anke
  1. Anke Henriette Georgette (Anke) Cilissen, geboren te Elsloo. Peetouders: Georgette Cilissen en Henricus Johannes Maes (oma en opa).
  2. Maud Maria Nicole (Maud) Cilissen geboren te Sittard, peetouders Nico Cilissen en Mia Maes (opa en oma).
  Maud
  AnkeMaud
Angelique
  2. Annette Guillaume Josephina Rebecca (Angelique) Maes (kwartiernummer 1), getrouwd met Wilhelmus Hubertus Henricus Antonius van den Elshout zoon van Antonius van den Elshout en Maria Hubertina Agnes Janissen. Wim is overleden te Maastricht op 29 november 2013 en begraven te Roermond op 4 december 2013

  Kinderen Angelique en Wim:
  Winnie
  1. Henriette Antoinette Marielle (Winnie) van den Elshout geboren te Sittard, peetouders: Renier en Leslie Cilissen-Maes.
  2. Elise Josephina Agnes (Anouk) van den Elshout, geboren te Sittard, peetouders: Wim en Agnes Haldermans-van den Elshout.
  Anouk
  WinnieAnouk

Geschiedenis

Op de dag dat Hennie en Mia voor de wet trouwden op 22 november 1963 werd de president van de Verenigde Staten John F. Kennedy vermoord in Dallas.

Maes generatie II

Sjeng

Gezin:
Jan Hendrik Maes (1914-2000)
kwartiernummer 4

Annette

Jan Hendrik Maes

Annette Bartelet

Vader

Jan Hendrik Maes werd geboren te Maastricht op 6 februari 1914, als zoon van Henricus Maes en Maria Houben Jan Hendrik stierf te Maastricht op 12 maart 2000, zijn beroep was: monteur telefooncentrale PTT Heerlen en PLEM Maastricht.

Adressen:
 • 1941-1954: Mesdagstraat 51 Heerlen;
 • Jozef IsraÎlsstraat ? Heerlen;
 • Tooropstraat 18 Heerlen;
 • 1954: Kasteel Cartielsstraat 16 Maastricht;
 • 17-02-1994: Florijnruwe 38c;
 • Zevenbronnen verpleegkliniek Maastricht.

Huwelijk

huwelijk

Jan Hendrik trouwde te Maastricht op 7 februari 1941 met Annette Bartelet geboren op 14 november 1916 en gestorven op 21 september 2006. Annette is de dochter van Johannes Jozef (Sjang) Bartelet en Anna Pieters, zie kwartiernummers 10 en 11.

Kinderen

kinderen
 1. Henricus Johannes Maes werd geboren in 1941.
 2. Maria Gemma Johanna Maes werd geboren te Heerlen in 1944 en trouwde met Jozef Hubertus Henricus (John) Bosch zoon van Joseph Hubertus Bosch en Maria Hubertine Schreurs, beide ouders zijn overleden. John is geboren te Heerlen op 31 mei 1943 en overleden te Maastricht op 19 april 2005. Mieke en John kregen een dochter Karin Annette Josepha Hubertina Bosch. Karin is getrouwd met Roger van Houtem. Zij hebben drie dochters, Simone Jozefa Maria Annette, Anniek Alfons Maria Elisa en Vera Maria Mieke .

Geschiedenis

Tweede wereldoorlog

Op 1 september 1939 breekt de tweede wereldoorlog uit, de Duitse legers vallen Polen binnen. Op 15 mei 1940, na het bombarderen van Rotterdam capituleert Nederland en de regering volgt de koningin naar Engeland. Op 6 juni 1944 vindt de landing plaats van de geallieerden in Noord-Frankrijk. De Duitse legers wijken langzaam terug en op 5 mei wordt Nederland bevrijd. Op de slagvelden, bij de bombardementen en in de concentratiekampen zijn tijdens de tweede wereldoorlog rond 30 miljoen mensen omgekomen. Hongerwinter 1944-1945:Vanaf september 1944 blokkeerden de Duitsers, als represaille voor de spoorwegstaking, alle voedseltransporten naar het westen. Toen ontstond daar gebrek aan alles en kwam de honger echt opzetten. Vanaf eind 1944 werden in dit deel van het land zelfs bloembollen en suikerbieten gegeten. Eind januari kwamen de suikerbieten officieel in de distributie. In de hongermaanden werd het (schaarse) voedsel voornamelijk gedistribueerd door de gaarkeukens. Daar werd soep getrokken van aardappels en suikerbieten. Het gemiddelde rantsoen van een volwassene leverde in februari 1945 per dag slechts 500 calorieÎn op. Ook voor de huisdieren was de hongerwinter geen pretje. Zelfs honden- en kattenbrokken waren op de bon. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat twintig procent van de honden en katten door hun eigen baasjes werd opgegeten. Nog eens dertig procent van de huisdieren verdween in de magen van 'de buren'.

Het persoonsbewijs:

persoonsbewijs
Voor het PB werd een speciaal soort niet te 'raderen' karton gebruikt met daarin drie watermerken (3 keer de Ned. leeuw). Op het karton werd een ingenieus raster gedrukt  met de tekst 'Bevolkingsregisters van Nederland'. Deze vormgeving was ontworpen door de  Haagse kunstenaar W.J. Rozendaal. Voor de druk van dit raster werd gebruik gemaakt van een speciale inktsoort. Dit was een nieuwe vinding: onder een kwartslamp werd het onzichtbaar. Daarnaast werd voor de andere tekstopdruk gebruik gemaakt van een inktsoort, die sterk reageert op aceton. Met die stof zouden anders de getypte of geschreven letters kunnen worden verwijderd. Op het bewijs moesten twee vingerafdrukken van de rechter wijsvinger geplaatst worden. EÈn van die vingerafdrukken werd op een breekbaar zegel gezet dat achterop de pasfoto werd geplakt, zodat bij het vervangen van de foto de twee vingerafdrukken niet meer identiek zouden zijn. Over deze vingerafdruk werd, met een speciaal zeer moeilijk te verwijderen lijmsoort, een doorzichtige zegel geplakt. Het PB bevatte verder een nummer dat correspondeerde met de gemeente van uitgifte. Daarnaast bevatte het ook een volgnummer. Dit nummer moest weer corresponderen met de datum van uitgifte.

Distributiekaart: 

distributiekaart

Reeds in de jaren dertig werden voorbereidingen getroffen voor een eventuele distributie. Eind 1939 kregen alle Nederlanders een distributiestamkaart. Hiermee kon men distributiebonnen krijgen. Deze bonnen gaven het recht om bepaalde artikelen in een zekere hoeveelheid te kopen. Na ontvangst moesten de winkeliers de bonnen op een formulier plakken, waarmee ze dan weer nieuwe voorraad konden kopen. Op 11 oktober 1939 kwam het eerste artikel 'op de bon': suiker. Het rantsoen was echter zo ruim, dat lang niet iedereen alle bonnen gebruikte. Ook erwten werden onder de distributie gebracht, maar dit werd in januari 1940 al weer ongedaan gemaakt. Kortom echte schaarste bestond voor mei '40 niet. Dit veranderde spoedig na de Duitse inval. Meer en meer artikelen werden schaars en kwamen op de bon. Spoedig waren een aantal zaken helemaal niet meer verkrijgbaar. Zo werden onder andere koffie, thee, tabak en zeep vervangen door surrogaatartikelen en zelfs deze kwamen al snel op de bon. Bepaalde artikelen werden alleen verstrekt als de grondstoffen werden aangeleverd. In 1944 werd de schaarste groot. Het verzet en de vele onderduikers kregen een extra probleem toen in augustus van dat jaar de Tweede Distributiestamkaart werd ingevoerd.

2e Distributiestamkaart:

Doordat steeds meer Nederlanders (met name mannen) onderdoken en steeds meer valse persoonsbewijzen in omloop kwamen, werd de identificatieplicht ondergraven. De bezettingsautoriteiten zinden op een tegenactie. Zij brachten de onderduikers en de verzetsorganisaties in een moeilijke positie met de invoering van de Tweede distributiestamkaart en het controlezegel op het PB. Iedere Nederlander moest in 1944 zijn PB laten controleren, anders werd geen distributiestamkaart uitgereikt. Was het persoonsbewijs in orde, dan werd er naast de foto een nieuwe controlezegel geplakt. Pas daarna kreeg men de Tweede distributiestamkaart uitgereikt. Zonder het controlezegel was het PB waardeloos en zonder deze distributiestamkaart kon men geen bonnen, en dus geen elementaire levensbehoeften, meer krijgen. Dankzij een grote inspanning van zowel het verzet als een groot aantal 'goede' ambtenaren, heeft deze maatregel gelukkig weinig schade veroorzaakt.


Maes generatie III

Henricus Maes

Gezin:
Henricus Maes
kwartiernummer 8

Mia Houben

Henricus Maes

Maria Houben

Vader

Henricus Maes werd geboren te Maastricht op 10 april 1891 als zoon van Wilhelmus Maes en van Maria Schreuder. Henricus is overleden op 53-jarige leeftijd te Maastricht op 4 mei 1944. Deze generatie maakte twee wereldoorlogen mee. Henricus werd niet geschikt bevonden voor Militaire Dienst en is om gezondheidsredenen afgekeurd op 7 okt 1911. Zijn lengte was 1 m 696 mm en zijn beroep was Vuurstoker, Aardewerker, aldus de militieregisters.
Adressen:
 • Parallelweg 41 Maastricht
 • Kleine Gracht 36 Maastricht
 • Batterijstraat 9 Maastricht, vanaf 3-4-1923 
 • Capucijnenstraat 5 Maastricht, vanaf 7-5-1923 Maastricht
 • Hebenustraat 11 Maastricht, vanaf 10-11-1924 Maastricht
 • Ruttensingel 112 Maastricht, sinds 2-12-1932
 • Lenculenstraat 9 Maastricht, vanaf 4-6-1952 
 • Ruttensingel 112 Maastricht, vanaf 16-7-1954
 • Hoogbrugstraat 37Maastricht, vanaf 29-4-1958
 • Reinaartsingel 70 Maastricht, vanaf 5-1-1971

Huwelijk

link

Henricus trouwde te Maastricht op 15 mei 1912 met Maria Houben, Henricus is geboren te Maastricht op 25 augustus 1890. Getuigen bij dit huwelijk waren Mathieu (zinkwitwerker, 25 jaar) en Jozef (aardewerker, 23 jaar), broers van de bruidegom en verder Michael Jorgen (spoorwegambtenaar) en Christiaan Baade (dagloneren 53 jaar). Maria overleed te Maastricht op 4-4-1986 op 95-jarige leeftijd in de parochie van de Vier Evangelisten te Malberg Maastricht.

huwelijk

Kinderen

kinderen

 1. Dina Maes, geboren te Maastricht 4-1-1913 en overleden 6 februari 1913;
 2. Jan Hendrik Maes , geboren te Maastricht op 6-2-1914 en overleden op 12 maart 2000;
 3. Hubertina (Tieneke) Maes, geboren te Maastricht op 1 november 1915. Getrouwd te Maastricht met W.T.Fabry. Kinderen: Emile, NoÎl en Annemie; 
 4. Anna Josephina (Annie) Maes, geboren te Maastricht op 22 augustus 1920. Getrouwd te Maastricht met J.W.Koch op 20 november 1942. Kinderen: Leo en Gemma.

Sjeng,Tieneke en Annie in 1923

Geschiedenis

Wereldoorlog Wilhelmina

Op 1 augustus 1914 verklaart Duitsland aan Rusland de oorlog en valt BelgiÎ binnen. Deze neutraliteitsschending is aanleiding voor Engeland op 4 augustus aan Duitsland de oorlog te verklaren. Er volgen nog meer oorlogsverklaringen. De onbeperkte duikbootoorlog van Duitsland leidt tot de intrede van Amerika in de oorlog op 6 april 1917. Op 11 november 1918 accepteert Duitsland de voorwaarden voor een wapenstilstand. Deze eerste wereldoorlog eiste van alle oorlogvoerenden bij elkaar 8 miljoen doden en 19 miljoen gewonden. 

Koningin Wilhelmina

Helena Pauline Marie (1880-1962), Koningin van Nederland 1890-1948 (troonsafstand), getrouwd in 1901 met Heinrich van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934). Dochter:Juliana geboren in 1909.