Startpagina familie Maes

Link naar de verschillende generaties van de familie Maes

Hieronder bevinden zich een aantal linken naar de verschillende generaties van de familie Maes. U komt dan op een tekstpagina waar achtereenvolgens de vader, het huwelijk, de kinderen worden beschreven.Tevens bevindt zich hierbij in de meeste gevallen een stukje geschiedenis dat de tijd beschrijft waarin het gezin leefde.

Herkomst familie Maes

Wanneer we terugzoeken in de archieven, blijkt de familie Maes oorspronkelijk uit Bunde te komen (zie generatie XIII). De familie verhuist vanuit Bunde naar Geulle, daarna naar Maastricht en uiteindelijk naar Sittard en Elsloo. Dus deze familie is uitsluitend terug te vinden in Zuid-Limburg ten oosten van de Maas.  De vier mij bekende takken van de familie Maes met als stamvader Mauritius Vossen zijn in een overzicht weergegeven.

Oorsprong familienaam

In onze streken was het in de 15e eeuw gebruikelijk dat kinderen van eenzelfde vader zich met dezelfde naam gingen noemen. In de 16e eeuw werden familienamen vrij algemeen en droegen een erfelijk karakter. In de Franse tijd (begin 18e eeuw) werden de namen bij de Burgerlijke Stand definitief vastgelegd. Om de oorsprong van de familienaam Maes te weten moet men de eerste naamdrager achterhalen en dit is gelukt. In de rechte lijn stamt onze familie Maes af van Thomas Masen (generatie XI) geboren in 1642. Daar vóór is er iets merkwaardigs aan de hand, de vader van Thomas is Gerardus Vossen alias Masen, geboren in 1607. De vader van Gerardus was Maas (Mauritius) Vossen. Gerardus werd dus ook Masen genoemd, de zoon van Maas. De achternamen Maas(sen), Maes(sen) naast Thoma, Thomas en Thomassen komen van Thomas, apostel "de tweeling(broeder)". "Een ongelovige Thomas": hij wil het zelf zien voor hij het gelooft. De beroemde kerkvader Thomas van Aquino beweerde dat een zekere welvaart nodig was om goed te kunnen geloven. Dat bracht hij zelf in praktijk, want de legende wil, dat er een ronding in de tafel moest worden gezaagd om hem voldoende plaats te geven.

Probanten:

De stamboom is opgezet met als probanten Leslie en Angelique Maes, de dochters van Mia en Hennie Maes-Kerbusch.