Kerbusch generatie V

wapen Rheindahlen

Gezin:
Pieter Antoon Kerbusch (1808-1883)
kwartiernummer 48

wapen Roermond

Wapen van Rheindahlen

Wapen van Roermond

Vader

Pieter Antoon Kerbusch werd geboren in (Rhein)dahlen Pruisen op 22 december 1808, Hij overleed in Maastricht op 23 augustus 1883. Hij was een zoon van Jan Herman Kerbusch en Anna Catharina Krautz . Het beroep van Pieter Antoon was slotenmaker,hoefsmid, zadelmaker. Vanuit Dahlen vertrok hij in ca 1839 naar Roermond Nederland. Volgens het Bevolkingsregister woonde Peter Antoon in de periode 1850-1860 in de Veerstraat 285 en in de Brugstraat 115 samen, met zijn vrouw en zijn kinderen. Op 29-6-1871 woont hij in bij zijn zoon Jacques Hubertus en zijn vrouw Anna Maria Minkenberg in "Buiten de Brug" 276a. Hij was vanaf 04-08-1870 in Maastricht, vanaf 26-03-1871 weer in Roermond, vanaf 02-10-1871 in Maastricht .Op 16-07-1873 verhuisde hij weer naar Roermond. Hij verbleef in een verpleeghuis in de Hoogstraat 50, waarna hij op 18-9-1882 weer naar Maastricht verhuisde inwoonde bij zijn zoon Johannes Hubertus en op 23-8-1883 overleed.

Dahlen

Huwelijk

Pieter Antoon is getrouwd op 18 februari 1839 te Roermond met Maria Josephina Hubertina Kˆrner, geboren in Roermond op 06-05-1811, als dochter van Pieter Joseph Kˆrner en Maria Helena Bromberger. Maria Josephina overleed in Roermond op 43-jarige leeftijd op 10-2-1854. Pieter Joseph Kˆrner is geboren in Roermond op 21-07-1767 en overleden aldaar op 28-02-1828. Maria Helena Bromberger is geboren in Zalt-Bommel op 04-09-1770.

ACTE DE NAISSANCE

DÈpartement de la Roer , Arrondissement communal de ....., Canton d'OdenKirchen, Mairie de Dahlen.

Du vingtiËme jour du mois de dÈcembre mil huit cent huit. Acte de Naissance de Pierre Antoin Kehrbusch nÈ le vingt dÈcembre, l'an mille huit cent huit ‡ six heures de relevÈe fils de Jean Germain Kehrbusch et Anne Catharina Krautz, demeurant ‡ la ville de Dahlen. L sexe de l'enfant a ÈtÈ reconnu Ítre Masculin. Premier tÈmoin Pierre Conen ‚gÈ de quarante deux ans, profession de Cultivateur demeurant ‡ Dahlen. Second tÈmoin Henri Schmitz ‚gÈ de quarante et un ans, profession de Boulanger demeurant ‡ Dahlen. Sur la rÈquisition ‡ nous faite par Jean Germain Kehrbusch, pere de l'enfant ‚gÈ de trente vingt ans, profession de MarÈchal ferrant demeurant de la ville de Dahlen. Et ont aprËs lecture faite, signÈ le dit Jean Germain Kehrbusch et Pierre Conon, Henri Schmitz dÈclarent, ne savais ... ni signer. Johan Herman Kerbusch ConstatÈ suivant la loi, par moi FranÁois Henri Sceuriter Maire de Dahlen faisant les fonctions d'Officier public de l'Ètat civil.

Kinderen

 1. Jacobus Hubertus Kerbusch, geboren in Roermond op 23-12-1839 en overleed aldaar op 22-10-1915; link Nakomelingen: Jacobus Hubertus
 2. Gertruda Louisa Hubertina, geboren te Roermond op 26-8-1841;
 3. Gerardus Hubertus Kerbusch, is geboren in Roermond op 24 november 1842;

  familie J.Kerbusch

  Deze foto stond op 21-12-1988 in het weekblad 'De Trompetter' met als bijschrift: Deze foto ontvingen wij van A. Kerbusch: familie G.H.Kerbusch in 1893. Brusselsestraat 20. Met van links naar rechts: Petrus Paulus (1877-1944), Ludovicus Johannes(1885-1970), Maria Anna (1875-????), Agnes (1888-1914), Agnes Kerbusch-Knipsadeler (1849-1922), Johannes Hubertus (1873-1907), Cornelia (1881-1952) en Petrus Antonius (1879-1926). Zie verder de link hieronder: Nakomelingen van Gerardus Hubertus

  link Nakomelingen: Gerardus Hubertus

 4. Johannes Hubertus Kerbusch;
 5. Josephus Hubertus Kerbusch is geboren in Roermond op 10 november 1846; link Nakomelingen: Josephus Hubertus
 6. Dochter, levensloos geboren op 19-12-1848;
 7. Eduard Michiel Hubert Kerbusch is geboren te Roermond op 23-01-1851 en hij was veldwachter en beroepsmilitair.

Geschiedenis

Roermond rond 1839

Vanuit Dahlen Pruisen vertrok Pierre Antoin in ca 1839 naar Roermond Nederland. Roermond was tussen 1830 en 1839 Belgisch gebied. Limburg dat voor 1830 behoorde tot de Republiek der Nederlanden was ook in 't geheel niet revolutionair gezind, toen eind augustus 1830 Brussel in opstand kwam. De besturen van de grote plaatsen in Limburg kozen de een na de ander voor het nieuwe BelgiÎ. Roermond, Sint Truiden, Hasselt, Maaseik, Sittard, Tongeren en als laatste Venlo gingen over naar BelgiÎ. Een poging echter om Maastricht aan Belgische zijde te brengen, liep in oktober op niets uit. Koning Willem I riep in 1830 de Europese mogendheden te hulp om de Belgische opstand in het Zuiden te dempen. De leiders in Europa gaven gehoor aan Willems oproep en kwamen op 4 november 1830 in Londen bijeen, maar sloegen een heel andere weg in dan Willem I wenste. De Londense conferentie erkende de onafhankelijkheid van BelgiÎ, maar wezen Noord-Nederland alle gebied toe dat voor de komst van de Fransen tot de Republiek behoorde, dus ondermeer het verbrokkelde gebied in Limburg rechts van de Maas. De tweedeling van de provincie was hiermee een feit. Vijf jaar later ging Willem I door de knieÎn en ondertekende de regelingen van de conferentie van Londen. In 1839, het jaar dat Pieter Anton naar Roermond kwam, werd Limburg rechts van de Maas dus weer bij Noord-Nederland gevoegd. In hun hart waren sommigen er misschien tegen; de overgrote meerderheid echter maakte het niets uit, of zij nu Belgisch werden, of Hollands bleven. Het was de vierde grote bestuurswisseling binnen nog geen vijftig jaar en ook die zou wel niet blijvend zijn, zullen velen hebben gedacht. De periode vanaf 1831 kenmerkte zich als een periode van bloei in dit gebied en de industrialisering begon. De gezagsdragers stimuleerden de handel en de nijverheid. De landwegen werden verbreed en verhard. Er werden kanalen gegraven en er kwam nieuwe industrie. De watermolens op de Roer werden vernieuwd en weer in gebruik genomen.

Dr.P.J.H.Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg

Koning Willem I

Willem Frederik leefde van 1772 tot 1843. Hij was prins van Oranje-Nassau, Koning der Verenigde Nederlanden en Groothertog van Luxemburg (1815-40). Willem was de zoon van Stadhouder Willem V. Van 1791 tot 1837 was hij getrouwd met zijn nicht Wilhelmina van Pruisen. In 1840 trad hij teleurgesteld af, vestigde zich in Berlijn en trouwde met de Zuid-Nederlandse katholieke gravin d'Oultremont. Willem I

Dalen

Tekening van Dahlen uit 1644


Kerbusch generatie VI

wapen Rheindahlen

Gezin:
Johann Herman Kerbusch (1773-)
kwartiernummer 96

wapen Roermond

Wapen van Rheindahlen

Wapen van Neukirchen

Vader

Johann Herman Kerbusch (Keerbusch) werd gedoopt in Dahlen op 17 mei 1773. Dahlen heet tegenwoordig Rheindahlen en is een stadsdeel van Mˆnchengladbach in Duitsland. Hij is een zoon van Wilhelm Kerbusch (Kehrbusch) en Gertrud Zilckes (Zilgers) . Getuigen bij de doop waren Johann Kerbusch en Gertrud Busch. De beroepen van Johann Herman (Germain) waren hoefsmid, boulanger en schlosser.

Huwelijk

Johann Herman Kerbusch trouwde twee maal:
 1. Met Anna Catharina Krautz op 30 mei 1802 in Neukirchen/H¸lchrath (Duitsland). Anna Catharina stierf 2-6-1819 toen ze 43 jaar was. Ze was de dochter van Paulus Krautz en Anna Maria Schreibers.
 2. Op 27 april 1820 trouwde Johann in Dahlen met Catharina Elisabeth Hermges. Catharina Elisabeth is de dochter van Petrus Hermges en Margaretha Craack. Getuigen bij het huwelijk waren Petrus Anton Kerbusch en Petrus Hermges.

Kinderen

 1. Johan Wilhelm Kerbusch, geboren in Dahlen op 7 mei 1803 (de moeder wordt in de geboorteakte met Kruchs aangeduid);
 2. Gertrud Kerbusch, geboren in 1807 te Dahlen. Zij trouwde (27 jaar) op 30 april 1834, in Geilenkirchen, met Johann Adam Braun, geboren in 1805 in Etzweiler. Johann Adam was "Ackerer" van beroep. In de burgerlijke stand van Geilenkirchen staat dat Berhard Braun, zijn vader, en Anna Catharina Beuth, zijn moeder, beiden gestorven waren op de dag van hun huwelijk. Godfried Beuth grootvader van de bruidegom stemde middels een akte bekrachtigd voor notaris Frinborn zu Bergheim, in met het huwelijk. Getuigen bij de huwelijksvoltrekking waren: Joseph Nieveler (koster), Eduard Struker (buurman), Joachem Schultze (bekende) en Michael Plum (bekende);
 3. Pieter Antoon Kerbusch is geboren in Dahlen op 22 december 1808;
 4. Maria Magdalena Kerbusch is geboren in 1818 te Dahlen. Zij trouwde voor de tweede maal op 1 september 1858 in Kˆningshoven met Anton Braun (geboren in Frimmersdorf in 1816). Anton Braun is de zoon van Heinrich Braun en Anna Catharina Maassen beiden uit Niederembt). Kˆningshoven is een plaatsje dat niet meer bestaat ten gevolge van de Bruinkool-etagebouw. Haar echtgenoot stierf op 1 augustus 1872 te Kˆningshoven. Haar beroep was huishoudster.

Geschiedenis

St. Helena-kerk in Rheindahlen

De patroon van de kerk in Dahlen is de heilige Helena, die als moeder van de Romeinse keizer Constantijn in de 4e eeuw in Trier regeerde. De eerste stenen kerk stamt uit de tweede helft van de 12e eeuw. Rond 1400 kwam het tot een grotere nieuwbouw, die echter bij een brand vernietigd werd. In de volgende 100 jaren werd de kerk steeds omgebouwd en uitgebreid. In 1646 werd de kerk bij een stadsbrand van Dahlen zwaar beschadigd. De kerk zoals deze nu aanwezig is, ontstond in de jaren 1910-1915. Toen de kerk bij het groeien van het dorp Rheindahlen te klein werd, bouwde men schuin door de oude kerk in een rechte hoek een grote drie-schippige nieuwe en een achthoekige toren. De kerk werd bij een bombardement in 1945 zwaar beschadigd en na de oorlog weer opnieuw opgebouwd.

Doopvont

Oude doopvont uit de St.Helenakerk te Dahlen waar veel van onze voorvaderen zijn gedoopt


Kerbusch generatie VII

wapen Rheindahlen

Gezin:
Joannes Wilhelmus Kerbusch (1745-1812)
kwartiernummer 192

kerk Rheindahlen

Wapen Rheindahlen

St. Helena kerk in Rheindahlen

Vader

Joannes Wilhelmus Kerbusch (kwartiernummer 192) is geboren in Rheindahlen op 13 augustus 1745 en gestorven aldaar op 22 maart 1812. Hij is de zoon van Joannes Kerbusch en Maria Janssen. Na zijn huwelijk in 1772 woont Joannes Wilhelmus in Dahlen.

Huwelijk

Joannes Wilhelmus  Kerbusch trouwde op 26 januari 1772 in de St. Helenakerk te Dahlen met Gertrud Zilckes  (kwartiernummer 193) afkomstig uit Dahlen. Getuigen bij dit huwelijk waren: Henricus Kerbusch en Paulus Warteler. Gertrud stierf op 7 juni 1819 te Rheindahlen.

Kinderen

 1. Johann Herman Kerbusch, geboren in Dahlen op 17-05-1773;
 2. Maria Gertrudis Keerbusch,geboren in Dahlen op 07-01-1776, doopgetuigen: Johannes Kerbusch en Gertrud Busch,Gertrudis trouwde in de St.Helenakerk te Dahlen op 20-9-1803 met Jacobus Vell (Kupfersl‰ger). Getuige bij dit huwelijk was Wilhelmus Kerbusch. Ze kregen de volgende kinderen: Johann Mathaus Vell (goudsmid), geb. 5-7-1808; Wlhelm Henrich Vell, geb. 21-1-1805; Germain Joseph Vell, geb. 28-4-1811; Anton Hubert Vell, geb. 23-10-1813; Franz Carl Vell, geb. 9-1-1817;
 3. Peter Anton Kerbusch, geboren in Dahlen op 08-08-1778; Peter Anton trouwde in de St.Helenakerk te Dahlen op 16-5-1802 met Anna Gertrudis Syben (Sieben). Getuigen bij dit huwelijk waren Johann Herman Kerbusch en Arnoldus Syben. Peter Anton was opvallend vaak getuige in de St.Helenakerk. Het echtpaar had voor zover bekend de volgende kinderen: Maria Catharina Kerbusch, die op 8-101822 trouwde met Johann Henricus Bˆdgenbach uit Kleingladbach. Petronilla huwt op 17-10-1826 met Petrus Michael M¸llers uit Priesterrath;
 4. Peter Joseph Kerbusch, geboren in Dahlen op 16-11-1780;
 5. Peter Joseph Kerbusch, geboren in Dahlen op 09-04-17802;
 6. Gerard Kerbusch, geboren in Dahlen op 01-08-1785.

Geschiedenis