Kerbusch generatie II

Jef Kerbusch

Gezin:
Jef Kerbusch (1909-1962)
kwartiernummer 6

Lies Godding

Vader

Maria Hubertus Christianus Josephus (Jef) Kerbusch is geboren in  Maastricht op 16-02-1909 als zoon van Johannes Hubertus Kerbusch en Carolina Gertrudis Schefman Jef overleed te Maastricht op 04-01-1962. Zijn beroep was: amanuensis, timmerman, laboratoriumbediende op het Rijks Landbouw-Proefstation Maastricht.

Adressen:

 • Maastricht Brusselscheweg 41;
 • Vanaf 1-2-1937: Brusselscheweg 258 Maastricht;
 • Vanaf 2-2-1938 Brusselscheweg 37 Maastricht
 • Vanaf 10-9-1953 Kast. Hillenraadweg 4 Maastricht

Huwelijk

oma Kerbusch

Jef trouwde in Maastricht op 19-10-1934 met Elise Maria (Lies) Godding Lies werd geboren te Limmel (Meerssen) op 07-12-1912 als dochter van Lambertus Godding en Maria Catharina Paulussen ( zie generatie IV, kwartiernummers 14 en 15). Lies overleed te Maastricht op 06-04-1977.

Kinderen

kinderen

kinderen Kerbusch in 1988

 1. Maria Johanna Catharina (Mia) Kerbusch;
 2. Carolina Lambertina Maria (Caroline) Kerbusch, geboren in Maastricht, gehuwd geweest met Herman Gerard Maria (Herman) Heinemans. Herman is geboren in Maastricht op 12-09-1938 en overleden in Amby (Maastricht) op 04-08-1987. Caroline en Herman kregen twee kinderen:
  • Maria Elisa Josephina (Miryan) Heinemans
  • Robertus Guillaume Catharina (Rob) Heinemans
 3. Catharina Guillaumina Maria (Rina) Kerbusch, geboren in Maastricht. Rina heeft twee zonen:
  • Maurice Elise Joannes Maria Schepers
  • Guido Mathia Josephus Maria Schepers
 4. Guillaume Johannes Lambertus Maria (Giel) Kerbusch, geboren in Maastricht en gehuwd met Anja Sleypen. Giel en Anja kregen een dochter Maaike Maria Kerbusch.
 5. Mathia Doretheus Maria (Matt) Kerbusch, geboren in Maastricht en gehuwd met B‰rbel Goedhart. Matt en B‰rbel kregen twee kinderen: 
  • Ellen Maria Frederik Kerbusch
  • Sander Herman Ursula Kerbusch. Sander is de enige stamhouder van de familie Kerbusch!!

Geschiedenis

Tweede wereldoorlog:

Op 1 september 1939 breekt de tweede wereldoorlog uit, de Duitse legers vallen Polen binnen. Op 15 mei 1940, na het bombarderen van Rotterdam capituleert Nederland en de regering volgt de koningin naar Engeland. Op 6 juni 1944 vindt de landing plaats van de geallieerden in Noord-Frankrijk. De Duitse legers wijken langzaam terug en op 5 mei wordt Nederland bevrijd. Op de slagvelden, bij de bombardementen en in de concentratiekampen zijn tijdens de tweede wereldoorlog rond 30 miljoen mensen omgekomen.
bonnen

Bonnen uit de 2e wereldoorlog

Hongerwinter 1944-1945:

Vanaf september 1944 blokkeerden de Duitsers, als represaille voor de spoorwegstaking, alle voedseltransporten naar het westen. Toen ontstond daar gebrek aan alles en kwam de honger echt opzetten. Vanaf eind 1944 werden in dit deel van het land zelfs bloembollen en suikerbieten gegeten. Eind januari kwamen de suikerbieten officieel in de distributie. In de hongermaanden werd het (schaarse) voedsel voornamelijk gedistribueerd door de gaarkeukens. Daar werd soep getrokken van aardappels en suikerbieten. Het gemiddelde rantsoen van een volwassene leverde in februari 1945 per dag slechts 500 calorieÎn op. Ook voor de huisdieren was de hongerwinter geen pretje. Zelfs honden- en kattenbrokken waren op de bon. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat twintig procent van de honden en katten door hun eigen baasjes werd opgegeten. Nog eens dertig procent van de huisdieren verdween in de magen van 'de buren'.

Kerbusch generatie III

overgrootvader

Gezin:
Johannes Hubertus Kerbusch (1881-1944)
kwartiernummer 12

overgrootmoeder

Vader

Johannes Hubertus Kerbusch werd geboren te Maastricht op 14-03-1881 als zoon van Johannes Hubertus Kerbusch en Maria Anna Knipsadeler Hij overleed te Maastricht op 22-11-1944. Zijn beroep was Rijtuigverhuurder, Koetsier.

familie Johannes Hubertus Kerbusch

Boven: Toin, Jef, Lies, Harrie Dorine, Giel en Lisa. Midden: Annie, Jean, Annie (kind van Dorine en Harrie), Caroline en Haarie. Voor: Lina, Giel en Treeske (kinderen van Dorine en Harrie)

link Familiebedrijf: Omnibus van Kerrebuschomnibus graf johannes hubertus
Omnibus, rijtuigverhuur en taxibedrijf Kerbusch Graf van Johannes en Caroline

Adressen:

 1. Geboren : 1884: Vrijthof 1785;
 2. 6-10-1890: Sint Servaasklooster;
 3. 1900: Brusselschestraat 45;
 4. 1896: Boschstraat 106;
 5. Markt 23;
 6. vanaf 26-02-1901: Grote Gracht 80;
 1. vanaf 10-06-1902: Zakstraat 6;
 2. vanaf 20-11-1903: Brusselschestraat 65;
 3. vanaf 20-03-1906: Brusselschestraat 45;
 4. vanaf 29 mei 1915:naar Oud Vroenhoven;
 5. In 1921 naar Brusselscheweg 37, in dat zelfde jaar werd dit huis uitgebreid met een keuken en een bijkeuken;

Huwelijk

huwelijk

Johannes Hubertus trouwde te Maastricht op 25-09-1900 met Caroline Gertrudis Schefman. Caroline werd geboren te Maastricht op 12-08-1880 en overleed aldaar op 05-07-1968.

Kinderen

Dorine Giel Jef Toin Annie Harrie
Dorine Giel Jef Toin Annie Harrie
 1. Caroline Johanna Dorina (Dorine) Kerbusch, geboren Maastricht 27 september 1901, trouwde met Harrie Schellinx.
  link Nakomelingen: Dorine Kerbusch
 2. Guillaume Johannes Christianes (Giel) Kerbusch, geboren Maastricht 21 oktober 1905, trouwde met Lisa van Rooy. Kinderen: Jean Kerbusch en Cor Kerbusch.
 3. Maria Hubertus Christianus Josephus Kerbusch
 4. Marie Peter Antoon (Toin) Kerbusch, geboren Maastricht 9 oktober 1912, trouwde met Anne Godding.
  link Nakomelingen: Toin Kerbusch
 5. Hermance Anne (Annie) Kerbusch, geboren Oud Vroenhoven 16 februari 1917. Trouwde met Leon Haekens. Zij hebben ÈÈn dochter: Caroline
 6. Maria Dorotheus Henri (Harrie) Kerbusch, geboren Maastricht 14 september 1923. Trouwde Willy van Lier. Ze kregen vier jongens: Arnold Kerbusch, Wim Kerbusch, Wout Kerbusch en Emile Kerbusch.

Geschiedenis


Kerbusch generatie IV

wapen Roermond

Gezin:
Johannes Hubertus Kerbusch (1844-1919)
kwartiernummer 24

wapen Maastricht

Vader

Johannes Hubertus Kerbusch werd geboren te Roermond op 5 maart 1844 om 22.00 uur 's avonds en overleed in Maastricht op 1 maart 1919. Hij is de zoon van Pieter Antoin Kerbusch geboren in Dahlen Pruisen en Maria Josephina Hubertina Kˆrner. Volgens het Militieregister was Johannes Hubertus vrijgesteld van Militaire dienst omdat hij reeds militair was. Zijn beroep was rijtuigverhuurder.

Adressen :

 • Johannes Hubertus woonde volgens de bevolkingsregisters van 1850-1860 in Roermond eerst bij zijn ouders in de Veerstraat 285 en in de Brugstraat 115.
 • Daarna woonde hij een tijd bij de familie van zijn broer Jacobus Hubertus: Buiten de Brug 170a.
 • Volgens het bevolkingsregister vestigde Johannes zich op 12 december 1867 in Maastricht, dat is voor z'n huwelijk.
 • Vandaar gaat hij waarschijnlijk, rond 1875, even naar Luik (BelgiÎ)
 • Vandaar uit weer naar Vrijthof 1785 later Vrijthof 39; In het adressenboek van Maastricht van 1884 staat J.H.Kerbusch vermeldt als rijtuigverhuurder, wonende Vrijthof 1785.
 • Vanaf 6 oktober 1890 St.Servaas Klooster 12;
 • Vanaf 07-09-1892 : Brusselsestraat 45; (Op 30 september 1882 komt vader Pieter Antoon bij het gezin inwonen, hij sterft op 23 augustus 1883)

Huwelijk

Johannes Hubertus is getrouwd op 26 oktober 1870 met Maria Anna Knipsadeler. Maria Anna is geboren te Maastricht op 2 december 1841 ' ten twaalf uren 's nachts' als dochter van Servaas Knipsadeler en Maria Catharina Hubertina Tellings. Ze stierf op 16 november 1929 te Maastricht, Johannes Hubertus is dan al bijna 10 jaar dood.

Families Knipsadeler en Tellings:

Servaas Knipsadeler is geboren te Maastricht op 10 november 1818 en was de zoon van Arnoldus Knipsadeler en Anna Catharina Michon die op 28 september 1820 trouwden te Maastricht. Bijna twee jaar nadat Servaas geboren was. Arnoldus was kanonnier bij het bataljon artillerie van linie 3.Gelegen in garnizoen Maastricht. Maria Catharina Hubertina Tellings was een dochter van Servatius Leonardus Tellings (schoenmakersgezel) en Maria Anna Wijnandts wonende in de Raamstraat.

Kinderen

 1. Maria Catharina Hubertina Kerbusch,geboren 9 december 1872;
 2. Catharina Agnes Ursula Kerbusch geboren 25 oktober 1874;
 3. Agnes Kerbusch, geboren 12 augustus 1876 te Maastricht. In het geboorteregister staat vermeld dat Joh.Hub. Kerbusch verscheen bij de Burgerlijke Stand, van beroep koetsier en 32 jaar. Getuigen: Servatius Knipadeler en Gerardus Kerbusch, zijn broer. Ze woonden in de Batterijstraat 1351 op het moment van de geboorte.Bovenstaande is belangrijk omdat in het Overlijdensregister van Agnes iets vreemds staat. Agnes overleed toen ze 3 jaar en 5 maanden oud was, dit werd aangegeven door Adrianus Soeters, lijkenbezorger en Joannes Biesmans,schoenmaker. Beiden verklaren dat zij het overleden kind gezien hebben. Verder staat in het register dat beide ouders overleden zijn, iets wat niet waar is.
 4. Peter Antoon Kerbusch, geboren te Maastricht op 15 maart 1879. Peter Antoon was van beroep zadelmaker. Volgens het militieregister was hij 1 m 709 mm lang. Hij had volgens het Militieregister een ovaal aangezicht,en een hoog voorhoofd, grijze ogen, een gewone neus, een gewone mond, een ronde kin, zwarte haren en zwarte wenkbrauwen.
  Adressen: Brusselschestraat 45; vanaf 16-7-1920: Jodenstraat 14; vanaf 24-12-1937: Wilhelminasingel. Hij trouwde met Maria Catharina Blanken, geboren in Maastricht op 16 januari 1878 en aldaar overleden op 13-1-1958.
 5. Kinderen van Peter Antoon en Maria Catharina Blanken:


  1. Johannes Hubertus Kerbusch, geboren op 2 november 1902 te Maastricht en overleed aldaar op 3-1-1962. Zijn beroep was Referendaris Burgerlijk Armbestuur, hoofd afdeling Sociale Zaken. Adressen: Math.Wijnandsstraat 18; vanaf 7-9-1935: Th. Schaepmanstraat 27; vanaf 16-4-1936: Lynnetstraat 4b. Hij trouwde met Hubertina Maria Lucia Absil op 4 mei 1934 te Maastricht. Hubertina is geboren te Maastricht op 23 september 1902.

  2. Andries Caspar Jozef Kerbusch, geboren op 25 oktober 1903 te Maastricht, zijn beroep was smid en hij trouwde op 12 sept. 1930
  3. Maria Lambertina Georgine Kerbusch, geboren op 11 september 1905 te Maastricht,haar beroep was naaister. Maria Lambertina vertrok op 01-03-1935 naar Lanaeken Belgie;
  4. Antoine Emile Guillaume Kerbusch, geboren op 2 november 1908 te Maastricht,zijn beroep was accountant;
  5. Charles Ursula Hortense Kerbusch, geboren op 15 november 1912 te Maastricht. Charles Ursula vertrok op 16-09-1938 naar Rotterdam, zij trouwde op 16 sept. 1938 met Franciscus Heinz

 6. Johannes Hubertus Kerbusch geboren te Maastricht op 14-03-1881;
 7. Eduard Hubert Kerbusch, geboren te Maastricht op15 december 1882; beroep koetsier. Volgens het Militie Register was Eduard 1 m 722 mm lang, had een ovaal aangezicht, een gewoon voorhoofd, grijze ogen, een gewone neus en verder een gewone mond, een ronde kin, zwarte haren en zwarte wenkbrauwen. Hij was vrijgesteld voor Militaire dienst wegens broederdienst. Eduard trouwde met Maria Christina Janssen, geboren op 9 augustus 1886 te Broeksittard. Ze kregen vier kinderen, te weten:

 8. Kinderen van Eduard Hubert Kerbusch en Maria Christina Janssen:


  1. Maria Anna Alexandria (Alexandrine) Kerbusch, geboren op 5 mei 1912 te Maastricht, beroep caissiËre cinema Palace en gehuwd op 14-04-1939;
  2. Maria Eduard Lambert Kerbusch, geboren 17 oktober 1913 te Maastricht;
  3. Eduart Hubert Kerbusch, geboren op 4 december 1915 te Maastricht, beroep chauffeur;
  4. Maria Antonia Christina Kerbusch, geboren op 28 juni 1917.


  Eduard Kerbusch

  Christina Janssen

  Eduard Kerbusch

  Christina Janssen

  In het Gemeente Archief Maastricht is een Bouwvergunning aanwezig (nr 268) op naam van Eduard kerbusch. Hij bouwde in 1917 een paardenstal met remise op de Boschstraat 91 (telefoon 145). Tot 1916 woonde Eduard op de Brusselsestraat 45. Waarschijnlijk is hij in 1917 voor zichzelf begonnen in het pand op de Boschstraat. Op de gezinskaarten van de Burgerlijke Stand (1920-1938) staat als beroep van E.H.Kerbusch expediteur vermeld. In 1958 staat in het adressenboek een E.H. Kerbusch met als beroep expediteur op de Eburonenweg 14 (gebouwd in 1932), waarschijnlijk is dit de zoon met dezelfde initialen.

  Eduard Kerbusch

  Rijtuigverhuurder Eduard Kerbusch voor de remise op de Boschstraat

  Geschiedenis