Startpagina familie Kerbusch

Link naar de verschillende generaties van de familie Kerbusch

Hieronder bevinden zich een aantal linken naar de verschillende generaties van de familie Kerbusch. U komt dan op een tekstpagina waar achtereenvolgens de vader, het huwelijk, de kinderen worden beschreven.Tevens bevindt zich hierbij in de meeste gevallen een stukje geschiedenis dat de tijd beschrijft waarin het gezin leefde.

Herkomst familie Kerbusch

Eind 16e eeuw woonde de familie Kerbusch in Anhoven tussen Mönchengladbach en Erkelenz in Duitsland. Rond 1840 is de familie vanuit (Rhein)Dahlen (Pruisen) via Roermond naar Maastricht gekomen. In de 18e eeuw zie je de geregistreerde naam van de familie veranderen en komt voor als Kerbusch, Kehrbusch en Keerbusch. De familie had iets met paarden. In Duitsland al zie je in de familie vaak het beroep hoefsmid voorkomen. De familie is bekend geworden in Maastricht omdat ze de eigenaren waren van een familiebedrijf. Johannes Hubertus Kerbusch (zie generatie IV) startte met veel enthousiasme en weinig middelen een bedrijf dat in 1884 begon met de paardenomnibus (de omnibus van Kerbusch) en paardenrijtuigen. Later ging de familie over op taxi's dit duurde tot ongeveer 1943, toen ze in verband met de benzineschaarste moesten stoppen.

omnibus

Eén tak van de familie noemde zich Kerbosch. Deze familie heeft dezelfde voorvader en is ook afkomstig uit Preussen.

In 1771 stonden in Kehrbusch 9 huizen en telde het dorpje 45 inwoners. Het behoorde in die tijd tot de parochie Beeck samen met Beeck, Anhoven, Beeckerheide, Bissen, Buchholz, Ellinghoven, Felderhof, Rath, Gripekoven, Holtum, Isengraben, Kipshoven, Gerichthausen, Mehlbusch, Moorshoven, Flassenberg en Schönhausen. In 1755 had Beeck in het totaal 2295 inwoners. Alle inwoners van Beeck waren in die tijd katholiek

Kerhbusch in Duitsland, vlak bij Roermond

In 1935 werd Beeck verenigd met Wegberg en in 1972 kwamen hier nog bij Arsbeck en Wildenrath. Wegberg ligt in Nordrhein Westfalen en hoort tot Kreis Heinsberg.

Oorsprong familienaam

Om de oorsprong van de familienaam Kerbusch te kennen zou men de eerste naamdrager moeten achterhalen, dit zal echter niet lukken. Desondanks is met vrij grote zekerheid te zeggen wat de oorspronkelijke betekenis van deze naam is en hoe men aan de naam gekomen is. In onze streken was het in de 15e eeuw gebruikelijk dat kinderen van eenzelfde vader zich met dezelfde naam gingen noemen. In de 16e eeuw werden familienamen vrij algemeen en droegen een erfelijk karakter. In de Franse tijd (begin 18e eeuw) werden de namen bij de Burgerlijke Stand definitief vastgelegd. Tal van Limburgse familienamen hebben we te danken aan migratie van families naar onze streken, zo ook vanuit het naburige Rijnland (Duitsland). Het spreekt vanzelf dat veel familienamen in Limburg stammen van een stad, dorp of gehucht gelegen in het naburige Rijnland. Zo is de familienaam Kerbusch genoemd naar een dorpje Kehrbusch nabij Wegberg-Beeck in Nordrhein-Westfalen, Kreis Heinsberg. Daarbij is opvallend dat de achternaam op vijf manieren gespeld in de kerkelijke registers voorkomt, als Kerbusch, Kerbosch, Kehrbusch, Keerbusch en Keerenbusch.Opvallend is dat een Nederlandse tak zich Kerbosch in plaats van Kerbusch noemde.

Volgens "Die Ortschaften des Kreises Heinsberg " zijn voor de verklaring van de naam "Kehrbusch" twee mogelijkheden:

  • Mogelijkheid 1: Kehr betekent: in het "mittel nord deutsch": ker of kere, buiging of wending,dus een buiging van het bos.
  • Mogelijkheid 2: In het "alt hoch deutsch": kerno en in het "mittel hoch deutsch": kerne, dus de kern van het kreupelbos of bos.

Volgens Christiaan Buiks zou de naam Kerbosch, Kerbusch af kunnen komen van een boomnaam (met dank aan Caroline Kerbusch). Verklaring: Kaar (plaatsnaam Karlscot, in 1337). Keer (plaatsnaam Keersel in 1414).Verwante namen zijn: Kaarschot, Keirschot en Kerbosch in 1422. De Keir zou verwant zijn met de wilg (wilgenbos).

De mogelijkheid bestaat, maar ik heb het nog niet kunnen bewijzen, dat de familie Kerbusch in de middeleeuwen een adellijke familie is geweest. Dietmar Schmitz een bekende genealoog uit Wegberg, mailde mij de volgende tekst: "es gab im jülischer Amt Wassenberg im 13.jh. ein adliges Geslecht Kerbusch".

Probanten:

De stamboom is opgezet met als probanten Leslie en Angelique Maes, de dochters van Mia en Hennie Maes-Kerbusch.