Houben generatie VII

Wapen Geleen

Gezin:

Wilhelmus Houben (1732-1813)

kwartiernummer 144

Wapen Geleen

Wapen Geleen

Wapen Geleen

Vader

Wilhelmus Houben is gedoopt in Geleen op 10-12-1732. Hij is de zoon van Jan Houben en Anna Rameckers. Wilhelmus overleed op 80-jarige leeftijd te Geleen op 10-02-1813.

doop Wilhelmus Houben

Doop Wilhelmus Houben te Geleen op 10-12-1732 in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus te Geleen


Huwelijk

Wilhelmus Houben is twee maal getrouwd geweest. De eerste keer trouwde hij te Geleen op 05-05-1767 met Catharina Elisabetha Janssen, getuigen bij dit huwelijk waren Peter Houben en Wilhelmus Rameckers. Catrin is gedoopt te Geleen op 24 maart 1738 en zij overleed aldaar op 43-jarige leeftijd op 2 maart 1782.

De tweede keer trouwde hij met Anna Elisabeth Nacken te Geleen op 04-05-1784, getuigen bij dit huwelijk waren Joannes Houben en Joanna Elisabeth Keulers. Anna Elisabeth is geboren op 10 oktober 1742 en stierf toen zij 66 jaar was op 2 april 1809 te Geleen

huwelijk Wilhelmus Houben

huwelijk Wilhelmus Houben en Catrin Lisbet Janssen op 05-05-1767

huwelijk Wilhelmus Houben

huwelijk Wilhelmus Houben en Anna Elisabeth Nacken op 04-05-1784

Kinderen

Kinderen uit het huwelijk van Wilhelmus Houben en Catrin Lisbet Janssen: (de kinderen zijn gedoopt in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus te Geleen)
 1. Jan Houben, geboren in 1766 en overleden te Geleen op 27 juli 1836. Jan trouwde voor 1836 met Anna Maria Sassen;
 2. Joannes Wilhelmus Houben, gedoopt op 18-07-1769 en de doopgetuigen waren Joes Jansen en Anna Rameckers;
 3. Joanna Sibilla Houben, gedoopt op 03-07-1772 en de doopgetuigen waren Macheel Houben (loco), Maria Jansen en Mechel Crousen;
 4. Maria Catharina Houben, gedoopt op 07-10-1774 en de doopgetuigen waren Thomas Willems (loco), Joannes Jansen en Catrin Timmers. Maria Catharina trouwde met Jean Lemmens, geboren te Beek op 13-10-1782 en gestorven te Maastricht op 2 december 1857. Maria Catharina stierf te Beek op 13 november 1838;
 5. Maria Elisabeth Houben, gedoopt op 24-10-1776 en de doopgetuigen waren Thomas Willems (loco), Mari Lisbet Geilen en Mari Lisbet Houben. Maria Elisabeth trouwde met Jean Mathias Eummelen en stierf op 19 september 1841 te Geleen;
 6. Agathee Houben, gedoopt te Geleen op 26-12-1777,doopgetuigen Steven jansen en Agatha Houben. Agathee trouwde te Geleen met Jean Mathias Willems, geboren te Beek op 27-04-1781 en stierf op 29 december 1857 te Geleen;
 7. Jean Pierre Houben, gedoopt op 25-06-1781, doopgetuigen Peter Houben en Bilgen (Crousen) Eversen.

Geschiedenis

Te lezen in de Gichtregisters van 1783

In het Gichtregister van Graefschap Geleen (1783) van het Land van Valkenbrg Oostenrijkse partage inv. 1324 folio 116 vinden we een transportacte van de Eersame Jonge dochter Anna Elisabeth Nacken. Hierbij verkoopt zij op 28 mei 1783 twee roeden land, een schuur en de grond waar de schuur opstaat, aan Anthon Feron, voor de prijs van 54 gulden Brabants maestrichter course.
In het Gichtregister van Graefschap Geleen (1783) van het Land van Valkenbrg Oostenrijkse partage inv. 1324 folio 281 vinden we een Transportacte van Wilhelmus Houben. Hierbij verkoopt hij op 13 mei 1785 voor 212 gulden en vijf stuivers twintig roeden land aan de Peterstraat aan Anthon Feron. Onder de voorwaarde dat zijn huijsvrouw Anna Elissabeth Nacken gedurende haar leven de weiden voor haar koestal als "mesthoff" mag gebruiken en de gemaakte mest mag afvoeren.

Houben Generatie VIII

Wapen Geleen

Gezin:

Joannes (Jan) Houben(1732-1813)

kwartiernummer 288

Wapen Maastricht

Wapen Geleen

Wapen Maastricht

Vader

Joannes (Jan) Houben is gedoopt in Geleen op 12-04-1694. Hij is de zoon van Michael (Giel) Houben en Agatha Dederen Jan overleed te Geleen op 16-11-1754, aldus een zeer korte vermelding in het overlijdensregister. Jan komt voor in het testament van zijn jongste zuster en in dat van zijn ouders (RAL 01.075 inv. 1316). Hij kenmerkt zich in tegenstelling tot zijn beide zusters als een zorgzaam persoon die zijn zuster en zijn moeder in hun ziekbed verzorgd tot aan hun dood.

doop Jan Houben

fragment uit doopregister van HH Marcellinus en Petrus, te Geleen: doop Joannes Houben op 12-04-1694

Bezittingen Jan Houben

Uit de archieven van de Landen van Overmaas (Geleen) halen we uit diverse archiefstukken de bezittingen van Jan Houben nl. 80 roeden akkerland gelegen aan de Jans Camperwegh grenzend aan Peter Keulers en aan de andere zijde aan Janis Keulers (RAL Inv. 1321 folio 99)

Huwelijk

Jan Houben trouwde te Geleen op 08-06-1727 met Anna Rameckers, getuigen bij dit huwelijk waren Peter Rameckers haar broer en Mathijs Smeets. Anne Rameckers is gedoopt te Geleen op 12-06-1701 en overleden aldaar op 02-08-1774. Zij is de dochter van Willem Rameckers en Maria Emmelen. Anna, is de oudste uit een gezin van vijf kinderen.

huwelijk Jan Houben

fragment uit huwelijksregister van HH Marcellinus en Petrus, te Geleen: huwelijk Jan Houben en Anna Rameckers

Kinderen

Kinderen uit het huwelijk van Joannes Houben en Anna Rameckers: (De kinderen zijn gedoopt in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus, te Geleen)
 1. Michael Houben, gedoopt op 15-10-1728 en doopgetuigen Willem Rameckers en Lijsbeth Dederen;
 2. Wilhelmus Houben, gedoopt op 21-02-1730 en doopgetuigen Wilhelmus Penris (loco) Christiaan Rameckers en Nelcken Dederen;
 3. Wilhelmus Houben, gedoopt op 10-12-1732 en doopgetuigen Henrijck Nijsten en Clara Eummelen;
 4. Maria Elisabeth Houben, gedoopt op 30-03-1735 en doopgetuigen Peter Rameckers en Lijsbeth Bollen;
 5. Agatha Houben, gedoopt op 27-11-1736, doopgetuigen Jan Rameckers en Maria Nijssen. Agatha trouwde met Petrus Keulers en stierf op 26 februari 1813 te Geleen;
 6. Joannes Houben, gedoopt te Geleen op 24-09-1738 en doopgetuigen Willem Nijssen en Meijcken Rameckers;
 7. Petrus Houben, gedoopt te Geleen op 27-01-1742, doopgetuigen Thevis Demacker en Nelcken Bemelmans. Hij trouwde op 17 oktober 1775 te Geleen met Maria Elisabeth Gielen en stierf aldaar op 15 november 1825.

Geschiedenis


Houben generatie IX

Wapen Geleen

Gezin:

Michael (Giel) Houben(1660-1706)

kwartiernummer 576

Wapen Geleen

Wapen Geleen

Wapen Geleen

Vader

Giel Houben is geboren te Geleen en volgens een korte aanduiding in het overlijdensregister gestorven aldaar op 25 februari 1706. Wie de oudes zijn van Giel is onduidelijk, mogelijk zijn het Ruth Houben en Meijken Baggen, in dat geval is Giel waarschijnlijik gedoopt op 2 oktober 1640 te Geleen (Zie onderstaand fragment uit het doopregister)

Een tweede mogelijkheid heb ik gehaald uit de zogenaamde vernoeming. De naam van de kinderen bij de geboorte.

De voornamen worden betrokken uit de nabije familie, volgens een traditioneel stramien van benoeming. De oudste zoon krijgt in de regel de naam van zijn grootvader van vaderszijde, de oudste dochter de naam van haar grootmoeder van moederszijde. Als deze grootouders nog in leven zijn treden ze tevens op als peter en meter. De tweede zoon krijgt de voornaam van zijn grootvader aan moederszijde, de tweede dochter van de grootmoeder aan vaderszijde. Daarna worden de kinderen vernoemd naar hun overgrootouders, zeker als deze nog in leven zijn, of naar broers en zussen van de ouders, dus hun oom en tantes.

Toegepast op ons voorbeeld, zou dit leiden tot het volgende resultaat:

Oudste dochter Maria (Meijken) zou dus aangeven dat de naam van haar grootmoeder aan moederszijde Maria zou zijn. De genoemde meter Lijsbeth Dederen zou een zus van de moeder Agatha kunnen zijn. Mogelijk is de grootmoeder Maria al gestorven. De tweede dochter Elisabeth is waarschijnlijk genoemd naar de grootmoeder aan vaderszijde: Elisabeth of Lijsbeth. De oudste zoon Joannes zou dan aangeven dat de grootvader aan vaderszijde ene Joannes Houben zou zijn.

doop Giel Houben

fragment uit het doopregister van de HH Marcellinus en Petrus, te Geleen: doop Michael(Giel) Houben op 02-10-1640

Huwelijk

Giel Houben trouwde met Agatha Dederen op 6 juli 1688 in de kerk van de HH Marcellinus en Petrus te Geleen. Getuigen was de Heer Maes. De familienaam Dederen wordt ook geschreven als Diederen en Dieteren.

huwelijk Giel Houben

fragment uit het huwelijksregister van de HH Marcellinus en Petrus, te Geleen: huwelijk Giel Houben en Agatha Dederen op 06-06-1688

Testament van Agatha Diederen:

Op 3-12-1727 werd ten huize van de weduwe (Agatha Dederen) van Giel Houben een testament opgemaakt in het bijzijn van twee schepenen en de secretaris van Geleen. De weduwe ligt ziek te bed en is stervende. Omdat haar zoon Jan Houben haar bijstaat in haar ouderdom en ziekte en haar beide dochters haar verlaten hebben en niet bijstaan tijdens haar ziekte, erft Jan alles wat in het huis aanwezig is.

Kinderen

Kinderen uit het huwelijk van Giel Houben en Agatha Dederen: (De kinderen zijn gedoopt in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus, te Geleen)
 1. Meijken Houben, gedoopt op 07-08-1689, doopgetuigen waren Houb Houben en Lijsbeth Dederen;
 2. Elisabeth Houben, gedoopt op 10-12-1691, doopgetuigen Jan Dederen en Lijsbeth Hamerkens;
 3. Joannes (Jan) Houben, gedoopt op 12-04-1694, doopgetuigen waren Willem Diederen en Meijken Houben;
 4. Petrus Houben, gedoopt op 04-07-1696 en doopgetuigen waren ? en Trijncken Haemers; Omdat tijdens het opmaken van de testamenten van Cornelia en van moeder Agatha Dederen uitsluitend wordt gesproken over Maria (Meijken), Elisabeth en Jan Houben is het voor de hand liggend dat Petrus vroeg gestorven is.
 5. Cornelia (Neleken) Houben, gedoopt op 06-07-1700 en doopgetuigen waren Herman Diederen en Neleken Jansen. Neleken werd slechts 25 jaar en stierf in 1726.

Testament Cornelia (Neleken) Houben:

Op 24 april 1726 werd in het huis van de weduwe van Giel Houben een testament opgemaakt van Neleken Houben hun dochter in het bijzijn van twee schepenen en de secretaris van het dorp Geleen. Neleken lag op dat moment ernstig ziek te bed voorzien van de laatste sacramenten der stervenden. In haar testament deed zij afstand van haar erfdeel ten gunste van haar broer Jan Houben. Haar twee zusters kregen ieder een halve pattacon (zilverstuk ter waarde van ongeveer 1 gulden). Jan haar broer kreeg dus veel meer dan haar zusters omdat hij haar en haar eveneens ziek moeder tijdens hun ziekbed zo goed verzorgd had. Het testament is met een handmerk ondertekend door Agatha Dederen, Neleken en Jan Houben. Alle drie konden zij niet schrijven. Verder door de schepenen Joes Bollen, Joes Keulers en de secretaris Corton.

Conventie tussen de erfgenamen van Giel Houben en Agatha Dederen

Op 16 juni 1728 verschijnen Mathias Borry getrouwd met Maria Houben, Richardus Reimersdael in naam van Elisabeth Houben en Jan Houben voor schepenen en secretaris van het dorp Geleen. Zij erven van de ouders: 48 roeden gelegen op het Kleen Weghsken grenzend aan de ene zijde de eerwaarde heer Custers en aan de schepen Jan Penris. 87 roeden land gelegen op het Krayvelt grenzend aan de ene zijde Simon Haerden en aan de andere zijde Janis Keulers aan de voorkant .... Jan Houben zal profiteren van de huysplaatse langs Joes Keulers. 102 roeden ackerlant gelegen op de Mergelkoul grenzend aan Hendrick Nijssen en Peter Penris loiggend aan de Lintjenswegh. Hiervan zal Jan Houben de schulden ende betaelinge op zich nemen.