Godding generatie IX

Wapen Maastricht

Gezin:
Wijnandus Laurentius Godding (1658-1719)
kwartiernummer 912

Wapen Meerssen

Wapen Maastricht

Wapen Meerssen

Inleiding

Er is enige twijfel over de identiteit van de ouders van Helena Godding. Uiteindelijk hebben we gekozen voor onderstaande ouders. link Lees familieverhaal: Zoektocht naar de ouders van Josephus Godding

Vader

Wijnandus Laurentius Godding is geboren te Maastricht en gedoopt in de St. Jacobskerk op 11-10-1658, getuigen bij deze doop waren Hubertus de Clerdt en Maria Goddin. Wijnandus Laurentius overleed te Berg en Terblijt op 12-08-1719. Hij is de zoon van Robertus Godding en Anna Ingber

Huwelijk

Wijnandus Laurentius Godding was gehuwd met Catharina Coumans en deze huwelijksplechtigheid vond plaats te Maastricht in de St.Jacobuskerk op 27-12-1680. Catharina is geboren te Maastricht op 10-03-1665 en overleed aldaar op 18-09-1708.

huwelijk Wijnandus

Huwelijk Wijnandus Godding en Catharina Coumans

Kinderen

 1. Robert Goddingh, gedoopt op 14-10-1687 in de St.Jacobsparochie te Maastricht, getuigen Jacques Godding en Maria Zegers
 2. Maria Goddingh , gedoopt op 14-10-1689 in de St.Nicolaas paroochie te Maastricht, getuigen: Mathti Coemans en Isabella Godding;
 3. Godefridus Godding, geboren te Maastricht op 11-4-1693;
 4. Guinand Godding, gedoopt in de St.Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Guillaume Bovens en Mar. Coemans;
 5. Wijnandus Godding, gedoopt op 22-01-1696 in de St.Nicolaaskerk te Maastricht;
 6. Theodorus Godding, gedoopt op 23-12-1697 in de St.Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Theodorus Coumans en Margaretha Ingber;
 7. Johan Godding, gedoopt op 02-03-1699 in de St.Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Otto Vleesschei en Catharina Graven;
 8. Maria Ida Godding, gedoopt op 30-1-1700 in de St.Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Car. Van Bergh en Ida de Labbey;
 9. Maria Catharina Godding, gedoopt op 22-12-1700 in de St.Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Johannes Bruno en Isabella Noetemans;
 10. Johan Godding, gedoopt op 7-7-1703, getuige: Johan Dresens;
 11. Petrus Godding, gedoopt op 14-01-1706 in de St. Nicolaaskerk te Maastricht, getuigen: Petrus Rutten en Elisabeth Bert.

Geschiedenis


Godding X

Wapen Maastricht

Gezin:
Robertus Godding (1631-1666)
kwartiernummer 1824

Wapen Meerssen

Wapen Maastricht

Wapen Meerssen

Vader

Robertus Godding is in Aachen Duitsland geboren, wie zijn ouders zijn is tot nu toe niet bekend. Hij overleed te Maastricht op 24-10-1666.
Robert Godding was van origine geen Maastrichts burger. Volgens de Burgerboeken uit het Gemeente Archief Maastricht werd hij Maastrichts burger op 28-12-1658. Alle personen die het burgerschap niet door geboorte maar door aanneming kregen, zijn vermeld in deze burgerboeken. Ambachtslieden van buiten Maastricht, die naar de stad kwamen om hun beroep uit te oefenen, kregen op grond daarvan het Maastrichts burgerschap. Hieronder een kopie:

burgerboek

Transcriptie: Robert godding geboren in Duitslandt is onder 't goet brouwers ambacht borgher geroepen opden xxx decembris 1658 .

burgerboek Luikse Staat

Transcriptie: .

Huwelijk

Robertus Godding trouwde op 04-06-1655 te Maastricht met Anna Ingber. Anna is geboren te Maastricht op 09-10-1636 en overleden te Maastricht op 15-11-1672.

huwelijk Robertus Godding

fragment uit het huwelijksregister van de St.Jacobus-parochie te Maastricht

Kinderen

 1. Jacob Godding, geboren te Maastricht op 10-4-1656, hij trouwde met Ida Klinckhaemers op 3-9-1686 en kregen tenminste ÈÈn zoon Petrus Godding gedoopt te Maastricht op 28-8-1689;
 2. Wijnandus Laurentius Godding werd geboren te Maastricht op 11-8-1658.

  doop Wijnandus Laurentius Godding

  Doop Wijnandus Laurentius Godding in de St. Jacobskerk op 11-8-1658

 3. Margarita Godding, gedoopt op 26-10-1660 in de St. Jacobus parochie te Maastricht, getuigen Franc Goltier en Anna Maria Motmans
 4. Hubert Godding, gedoopt in 1663 in de St. Jacobus parochie te Maastricht, getuigen Johannes Simons en Margaretha Ingber.
 5. Isabella Godding, gedoopt op 11-6-1665 in de St. Jacobus parochie te Maastricht, getuigen Lambert Jansen en Margaretha Ingber. Zij trouwde met Reinerus Reinders.

Geschiedenis

Garnizoensstad Maastricht

Hoe belangrijker Maastricht werd als stad en als vesting, des te meer behoefte ontstond er aan een garnizoen. In 1567 werd een verdrag tussen de bisschop van Luik en de hertog van Brabant gesloten waarbij afgesproken werd, dat de soldaten zowel aan de bisschop als aan de hertog een eed van trouw moesten afleggen. Omdat het vrij lang duurde voordat er kazernes kwamen, werden de troepen ingekwartierd bij de burgers van Maastricht. Dit heeft in die tijd een grote last op de schouders van de bevolking gelegd. In de najaar van 1600, lagen 4000 soldaten in de stad, die allemaal bij burgers waren ondergebracht. Dat kon niet zo blijven en men ging er toe over om kazernes te bouwen. In Wijk, in de Lage Barakken bouwde men een kazerne voor 600 soldaten; op de 'Bellick' ten oosten van de Boschstraat en achter de Onze Lieve Vrouwekerk werden er nog meer gebouwd. Later ontstonden nog kazernes op het Lindekruis, op de Tongersestraat, op de Kommel, op de Nieuwenhof en op de Drees.Tussen 1579 en 1632 vertoefden in Maastricht hoofdzakelijk Spaanse troepen, maar ook Duitsers, BourgondiÎrs en Italianen.Toen in 1632 Frederik Hendrik de stad had ingenomen kwamen in hoofdzaak Hollandse troepen naar Maastricht die op grote sterkte gehouden moesten worden, omdat de Spanjaarden nog herhaaldelijk probeerden de stad in handen te krijgen.

Het verraad van de Maastrichtse burgers

Toen Robertus Godding 18 jaar oud was deden de Spanjaarden in 1638 een poging om Maastricht door verraad te herwinnen. De poging mislukte met tragische gevolgen voor de aanleggers en enkele vermeende aanleggers van het beoogde verraad. De Spanjaarden probeerden enkele burgers van Maastricht met grof geld om te kopen, om op een listige manier de stad in te komen. Een brouwer van de Helstraat, Zjang Lantsmans, liet zich overhalen de zaak voor te bereiden. Zijn huis lag tegen de walmuur en in deze muur lag van vroeger een doorgang met een poortje. Dat poortje was met mergelblokken dichtgemetseld. Lantsmans zou het poortje laten open maken en tegelijkertijd zou aan de andere kant van de stad alarm gemaakt worden, zodat het garnizoen daar naar toe gelokt zou worden. De Spanjaarden konden van die gelegenheid gebruik maken en door het poortje de stad binnen komen. Het zaakje lekte uit toen een Hollandse soldaat (Lacour), die door de Spanjaarden gevangen genomen was, onverwachts en verdacht in Maastricht terugkwam met z'n zakken vol geld. Lacourt werd gearresteerd viel door de mand en bekende. Ook Lantsmans bekende en vertelde erbij dat hij alles opgebiecht had aan pater Servatius Vink. Toen was het de beurt aan pater Vink om beschuldigd te worden omdat hij het verraad niet had gemeld. Hierna volgde de ene arrestatie na de andere. Er volgden folteringen en de lichamen van Lacourt. Lantsmans werden gevierendeeld en buiten de poort opgehangen. Hun hoofd en dat van pater Vink, broeder Nottin en de metselaar Caters werden op een ijzeren pin ten toon gesteld op het bastion ' De drie Duiven', dat in verband met deze gebeurtenis van af die tijd genoemd is ' De vijf Koppen', de ' Vief Kˆp'. Behalve van Lacourt en Lantsmans en nog enkele burgers is nooit enige schuld komen vast te staan. De naam van pater Vink leeft nog voort in het zogenaamde 'Paoter Vink-teurensje ' bij de Helpoort.

Litt. Dr. E. Jaspar, Kint geer eur eige stadt