Startpagina familie Godding

Link naar de verschillende generaties van de familie Godding

Hieronder bevinden zich een aantal linken naar de verschillende generaties van de familie Godding. U komt dan op een tekstpagina waar achtereenvolgens de vader, het huwelijk, de kinderen worden beschreven.Tevens bevindt zich hierbij in de meeste gevallen een stukje geschiedenis dat de tijd beschrijft waarin het gezin leefde.

Herkomst familie Godding:

Zo ver ik heb kunnen nagaan stamt de familie Godding uit Eben-Emael (Belgie). Het is Michael Godding die ongeveer in 1490 geboren moet zijn in Eben-Emael vlak bij Maastricht. Het is Robertus Godding die in 1655 trouwde met een meisje uit Maastricht en ingeschreven werd als Maastrichts burger. Vanaf die tijd hebben de Goddings in Maastricht en Meerssen (Limmel) gewoond.

Oorsprong familienaam:

Godding is een familienaam die met name in Maastricht veel voorkomt. Volgens het boek: "Familienamen in Limburg" van Jos Crott, Jo Hoen, is de naam ontleend aan Gode, een verkleinnaam van Godfried: uit god- en fried. 'God' betekent 'goed' en 'fried' 'vrede', 'bescherming'. Deze naam is te vergelijken met de Duitse namen Gott en Göttgens. Ook Goethe, de vorst der dichters, dankt zijn naam aan een vorm van Gotfried. Godfrieds, doopnaam Godefridus, was in de Middeleeuwen een geliefde oud-germaanse naam, die door beroemde vertegenwoordigers van de adel ook in Frankrijk en Engeland vaste voet kreeg; denk maar aan de beroemde kruisvaarder Godfried van Bouillon. Hij verschijnt dan als Godefroy, Joffre en Godfrey. Nederlandse vormen zijn Geurten, Geurts, Geurtsen en Goertsen die terug te voeren zijn op de voornaam Geurt/Goert, een dialectische vorm van Godefridus.

Goethe

Goethe werd op 28.8.1749 in Frankfurt (Main) geboren. Hij begon zijn studie in 1768 in Leipzig. Van wege een ernstige ziekte zette hij z'n studie voort in Straßburg. Op uitnodiging van Hertog Carl August trok hij naar Weimar, waar hij vanaf 1776 in Staatsdienst werkte. Van 1786 tot 1788 leefde hij in Italië, waar hij in 1790 opnieuw naar toe ging. Goethe stierf op 22.3.1832 in Weimar.

familiewapen

Familiewapen: Godding

In zilver een rood St.Andrieskruis vergezeld boven, rechts en links een groen klaverblad en beneden van een vogel staande op bol, beiden van goud. Dekkleed: zilver en rood. Helmteken: een vogel op bol, zoals in het schild.

Probanten:

De stamboom is opgezet met als probanten Leslie en Angelique Maes, de dochters van Mia en Hennie Maes-Kerbusch.