(Levens)Verhalen


» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»     » Dia Voorstelling

Getrouwd terwijl hij het niet wist.Inleiding


Jozephus Godding, de betovergrootvader van Leslie en Angelique, is geboren te Maastricht op 18-05-1832, als zoon van Helena Godding. Josephus Godding is lang ongehuwd geweest en toen hij op 49-jarige leeftijd wilde trouwen met Maria Anna Schillings ging hij naar de Burgerlijke Stand in Meerssen om het huwelijk aan te geven. De ambtenaar reageerde heel eigenaardig en zei: "Maar meneer Godding, u bent toch al getrouwd". Hierop moet Josephus geantwoord hebben: "Hoe komt u daar nu bij meneer, ik ben helemaal niet getrouwd". De ambtenaar liet hem de huwelijksakte zien, waaruit bleek dat hij inderdaad getrouwd was.

Wat was er aan de hand ?

Bij de Burgerlijke Stand in Maastricht was op dat moment een huwelijksakte aanwezig waarin vermeld was dat op 18-05-1859 ene Josephus Godding
gehuwd was met Indette (Judith) Tijssens. Hieronder de transcriptie van deze huwelijksakte:

  In het jaar 1859, den 18 mei voor ons Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der stadt Maastricht,
  zijn verschenen ten eenre: Josephus Godding, porceleindrukker oud 26 jaren, geboren en woonachtig
  te Maastricht, meerderjarige natuurlijke niet erkende zoon van Helena Godding,
  overleden. Ter andere zijde Judith Tijssens, dienstmeid, oud 27 jaren, geboren
  Cadier en Keer Hertogdom Limburg woonachtig te Heer, minderjarige natuurlijke
  erkende dochter van Maria Catharina Tijssens, zonder beroep oud 54 jaren
  wonende te Heer hier aanwezig en toestemmende in dit Huwelijk.

Volgens het bevolkingsregister woonde het echtpaar op 26 november 1859 op het adres: Langs de Maas 615 te Maastricht en was Josephus in die tijd spekslager van beroep. 
 

Hoe het precies in elkaar stak is voor mij heel lang onduidelijk geweest. Ik kwam achter de juiste toedracht toen de archieven van de Arrondissement Rechtbank Maastricht na twee jaar wachten toegangkelijk waren. Uit deze gerechtelijke archieven kwam de ware toedracht aan het licht. Hieronder zal ik met eigen woorden de ware toedracht onthullen.


Rond 1859 was Peter Cruts landbouwer van beroep te Rothem (Meerssen). Peter Cruts had 'één zoon' Joannes die voor z'n vader werkte. Joannes werd verliefd op ene Indette (Judith Thijssen) en wilde in het huwelijk treden. Judith van beroep dienstmeid, was 20 jaar oud, woonde te Heer en was de dochter van Maria Catharina Tijssens. Judith is geboren in Cadier en Keer op 4 november 1838 en heeft evenals Josephus de achternaam van haar moeder gekregen.


Op de dag dat hij het huwelijk met Indette wilde gaan aangeven, hoorde hij van zijn vader Peter Cruts dat hij niet zijn zoon was. Dat was natuurlijk even schrikken,
de vader moest dit echter op die dag bekennen, omdat Joannes om te kunnen trouwen ondermeer een geboorteakte moest overleggen bij de Burgerlijke Stand. Volgens Peter Cruts was Joannes niet zijn zoon, maar de niet erkende zoon van Helena Godding. Om Joannes te overtuigen liet hij hem de geboorteakte
van Josephus Godding zien, geboren op 18 mei 1832. Helena de moeder van Josephus Godding was op dat moment reeds overleden. Vanaf dat moment ging Joannes door het leven als Josephus Godding. Merkwaardigerwijs leefde de echte Josephus Godding ook in Meerssen, waarschijnlijk in Limmel. Hoe Peter Cruts aan de geboorteakte van onze Josephus Godding kwam, staat niet vermeld in de archieven. Deze klucht is ca 20 jaar goed gegaan. Judith en "Josephus" gingen in Maastricht wonen, hij werd spekslager van beroep en het echtpaar kreeg elf kinderen die de achternaam Godding kregen. 

 1. Antoinette Godding, geboren Maastricht 12-2-1860 Ze wordt om half vijf in de namiddag geboren, Josephus (spekslager) meldt de geboorte, is 27 jaar; de getuigen zijn Jan van Dooren, smidsgezel 37j en Andries Benzen 21 jaar. Antoinette is gehuwd met Jan Hubert Martens en overleden op 6 augustus 1895; 
 2. Anne Maria Godding, geboren te Maastricht op 19-1-1861. Ze wordt om elf ure 's avonds geboren. Josephus 28 jaar en spekslager meldt de geboorte en de getuigen zijn Lambert Dresen, porceleinwerker 34j en Gillis Humblet, aardewerker 33 jaar. Anne Maria is overleden in Maastricht op 30 november 1924; 
 3. Henricus Hubertus Godding is geboren in Maastricht op 9-2-1862. Doopgetuigen Bartholomeus Ramaekers, 29 jaar en Julien Koster, beide getuigen waren tapijtdrukker van beroep. Henricus Hubertus overleed toen hij 7 maanden oud was op 12-9-1862 te Maastricht. 
 4. Nn Godding,levenloos geboren dochter, geboren te Maastricht op 24 januari 1863;
 5. Nicolaas Ferdinand Godding, geboren te Maastricht in december 1863 en overleden aldaar op 19 februari 1864;
 6. Nn Godding,levenloos geboren zoon, geboren te Maastricht op 6 december 1864;  
 7. Nn Godding,levenloos geboren dochter, geboren te Maastricht op 26 november 1865;  
 8. Nn Godding,levenloos geboren dochter, geboren te Maastricht op 7 april 1867;  
 9. Joannes Godding is geboren in Maastricht op 11 februari 1868, hij trouwde op 23 juni 1891 met Anne Maria Schummer;  
 10. Maria Elisabeth Godding is geboren in Maastricht in juni 1872 en overleden aldaar op 30 oktober 1872;  
 11. Gertrudis Godding is geboren in Maastricht op 14 maart 1874. 

Toen 20 jaar later de ware Josephus wilde huwen (1880) kwam aan het licht dat de naam van de echtgenoot van Judith niet Josephus Godding kon zijn. Er volgde een rechtszaak te Maastricht, waarbij de echtgenoot van Judith toegaf in werkelijkheid helemaal niet Josephus Godding te zijn, maar Joannes Ludovicus
Hubertus Felix. Hij bleek de zoon te zijn van Carolus Felix, geboren in Brussel en Anna Catharina Wijnands, geboren in Maastricht. Carolus en Anna Catharina
trouwden op 12 mei 1853 en erkenden op hun huwelijksdag dat de bruid twee kinderen had: Joannes Ludovicus Hubertus, geboren op 05-05-1836 en Maria
Catharina Hubertina , geboren op 13-5-1847 te Maastricht. Op het moment van de rechtszaak woonden de beide ouders in Parijs, Rue Sadine N 39. Carolus Felix is de zoon van Felix Felix en Cath. Vasseaux. Anna Catharina Wijnands is de dochter van Lambert Wijnands en Barbara Nelissen.


Na bestudering van de geboorteakten van de kinderen van Judith Tijssens  blijkt: dat de geboorten zijn aangegeven door vader Josephus Godding. Ze zijn 

geboren in hun woning Langs de Maas 615 te Maastricht . Het beroep van Jozef was volgens de akte in 1860 en 1861 spekslager en in 1862 tapijtdrukker.In de kantlijn van de geboorteakten van Antoinette en Anna Maria staat iets zeer opvallends. Hieronder een transcriptie:

geboorte akte Anna

 

  Transcriptie:

  Regtbank te Maastricht in dato 12-2-1881 behoorlijk geregistreerd en
  overgeschreven in het eerste bijvoegsel behorende tot de registers van den
  Burgelijke Stand desen stadt over het lopende jaar folio een en volgende, is
  verbetering der nevenstaande akte bevolen in dier voege, dat in plaats der
  woorden Josephus Godding, zal worden gelezen Joannes Ludovicus Hubertus Felix.
  Maastricht den vijfentwintigsten Juli achtienhonderd een en tachtig. De
  ambtenaar van den Burgelijken Stand.


Joannes Felix sterft op 11-01-1908, hij was toen 71 jaar. In de overlijdensakte wordt Judith zijn echtgenote genoemd, ze woonden op dat moment Achter het Vleeshuis 24. Zijn overlijden wordt aangemeld door zijn zoon Johannes 39 jaar en zijn schoonzoon Hubertus Martens, eveneens spekslager oud 39
jaar. Judith stierf op 2-02-1920 toen ze 82 jaar was, ze woonde nog steeds Achter het Vleeshuis 24. In de overlijdensakte wordt ze de weduwe genoemd
van J.L.H.Felix. Anna Maria Felix stierf op 01-12-1924 (63 jaar), ze was ongehuwd en woonde op het Sint Amorsplein 6 te Maastricht. In de overlijdensakte
wordt ze de dochter genoemd van J.L.H. Felix en van Judith Tijssens, beiden op dat moment overleden. Joannes de zoon van Joannes Felix , ook Spekslager van beroep, noemt zijn dochter Antoinette, doch deze Antoinette stierf toen ze drie weken oud was.Verbonden metJozephus Godding

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»     » Dia Voorstelling