(Levens)Verhalen


» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 9 10 11 12 13     » Dia Voorstelling

Zoektocht naar de ouders van Josephus Godding   
Inleiding


Deouders van Joseph Godding vinden, was geen eenvoudige opgave. De vader van Joseph is niet vermeld in de geboorteakte en Joseph heeft nooit bij z'n moeder gewoont, zodat dit ook niet terug te vinden is in de Burgerlijke Stand. 

Er woonden rond 1832 in het totaal vijf vrouwen in Maastricht met de naam Helena Godding. Hiervan komen er twee in aanmerking, de rest niet omdat ze gehuwd waren of te vroeg gestorven zijn. In aanmerking komen:    

1. Marie Helena Godding, geboren 23-12-1794, dochter van Jois Godding en Catharina Duhall (zie doopboek van de St.Catharina-parochie 27 nr. 248;      
2. Marie Helena Gertrudis Godding, geboren op 16-05-1796, dochter van Godefridus Godding en Agnes Bastiaens (zie doopboek van de St.Catharina-parochie 27 folio 281).

Hieronder worden beide Helena's besproken

 

Helena 1: Marie Helena Godding

Marie Helena Godding werd geboren te Maastricht en gedoopt op 23-12-1794 in de St. Catharina-parochie. De ouders van deze Helena zijn: Joannis (Jean) Godding (geb. 6-7-1763, gest. 21-12-1813) en Catharina Duhall (gest. 1 floreal an 11, 21-04-1803)  Op 3 feb. 1805: trouwt Joannes opnieuw met Elisabeth Horsman. Deze Marie Helena heeft nog een zus Maria Ida Godding, ook geboren in Maastricht en gedoopt in de Catharina-parochie op 11 jan. 1796 en een broer Jacobus Godding, geb. te Maastricht op 17-9-1792. Maria Ida trouwde in Maastricht op 14-5-1819 met Henricus Sloesen en stierf in Maastricht op 6-4-1822. Ze is 26 jaar geworden  en woonde tijdens haar huwelijk in de Batterijstraat 1235. De volkstelling van 1803, beschreven in het Frans Archief, leert ons dat het echtpaar Godding Duhall, beiden 40 jaar, samen met vader Duhall en drie kinderen onder de twaalf jaar woonden op de Place LibertÚ nr 5 (Vrijthof)

 

Helena 2: Marie Helena Gertrudis Godding:

Maria Helena Gertrudis Godding (Helena is geboren te Maastricht op 16 mei 1796, dochter van  Godefridus Godding en van  Maria Agnes Bastiaans Haar beroep was wollennaaister en ze kreeg waarschijnlijk drie onwettige kinderen, achtereenvolgens
Reinier Hendrik (2-1-1827), Reinier Francis (24-10-1829) en Josephus (17-3-1832). Helena 2 stierf op 22-04-1857 te Maastricht. Ze heeft ondanks het gemis van een echtgenoot een testament gemaakt en alles nagelaten aan haar zoon Reinier Godding (ook een onwettig kind, maar het enige kind dat bij haar is blijven wonen ). Helena heeft drie onwettige kinderen en de vaders zijn onbekend. De kinderen dragen alle drie de achternaam van de moeder. In de geboorteakte van Renier Francis is te lezen

 

Op heden den 26 october 1829 ten tien ure des voormiddags is voor ons Schepen Ambtebaar van den Burgelijke Stand der stadt Maastricht verschenen Maria Anna Martin, vroedvrouw echtgenoote van Gilis Rutten oud 40 jaren, woonachtig in de Jodenstraat de welke aan ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht op eergisteren geboren, ten zeven ure s'avonds, van Helena Godding, wollennaaister woonachtig in de Kapucijnenstraat 1077 en aanwelk zij verklaard heeft te willen geven de voornaam van Reinier Francis alwelke verklaring en vertoning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Gillis Rutten woonachtig te Maastricht slotmaker van beroep oud 33 jaren en van Mathias Stevens woonachtig te Maastricht Slotmakersgezel van beroep oud 26 jaren.

 

Dit fragment uit het doopregister lijkt op de geboorteakte van Jozef, hij was ook onwettig kind van Helena Godding en het beroep van zijn moeder was ook wollennaaister. Helena 2 overleed op 22 april 1857. In de Memorie van Successie, waarbij Helena haar bezittingen overmaakt aan Reinier Francis is geen sprake van de zonen Josephus en Renier Hendrik. In 1803 woonde Godefridus Godding , 38 jaar en M.A.Bastiaans zijn vrouw 29 jaar met 2 kinderen onder de 12 jaar ( Helena en Gilis) in de Rue de Lanterne 3 . (Frans archief Maastricht Zuid,Volkstelling 1803 GAM). Bij de volkstelling van 1816 woonde ze Langs den Vrijthof 796: Godding Frederix herbergier 43j, Agnes Bastiaens huisvrouw, 42j, Helena dogter 19j, Gilis zoon 15j, Cath Haenen Schimmert dienstwijf 17j. In 1825 woonde Helena, 27 jaar, samen met Gillis haar broer (22 jaar) en Agnes Bastiaans haar moeder in de Boschstraat 1333 (BR 1825 Maastricht noord ,GAM). In 1826 woont Helena volgens (Bev. Wijkregister 1826-1849 folio 632) samen met haar moeder Agnes Bastiaans weduwe van Godefridi Godding en haar broer Gillis (* 19-06-1800) in de Capucijnenstraat 1077.
Ook in 1829 woonde Helena (30 jaar) volgens de geb. acte van Renier Francis in de Kapucijnenstraat 1077. Volgens de volkstelling van dat jaar woonde er op dit adres 1 eigenaar en 5 inwoners, te weten: Agnes 56j, Helena, naaister 34j en ongehuwd, Gilis 29j haar broer, een zekere Augustus 3j (waarschijnlijk haar tweede kind Reinier Hendrik die op dat moment inderdaad 3j was en Reinier Francis 2mnd. In 1840: Helena was 31 jaar, woonde ze samen met moeder Agnes Bastiaans (51 jaar) en Renier Francis (6 jaar) Achter de Molens 634 (BR 1840 folio 711 GAM). In 1857 sterft Helena in de Hondsstraat 2393, ze was toen ruim 60 jaar. In geen van de gevallen woonde Jozephus op he zelfde adres, dus 100% zekerheid dat Josephus een zoon is van deze Helena hebben we niet. Het kan natuurlijk ook zijn dat Josephus het gezin heeft verlaten?
Uit het wijkregister van 1826 blijkt dat Helena een broer Gillis had, geboren op 33 Prairial l'an VIII (19 juni 1800) samen met een tweelingszusje Annemarie. Gillis trouwde in 1833 met Francisca Barb Barthel. Gillis wordt samen met Reinier Francis ook genoemd in de Memorie van Sucessie van Helena, die stief op 22 april 1857

 

Conclusie:

Er zijn tot op dit moment een aantal aanwijzingen dat de dochter van Godefridus Godding en Agnes Bastiaans de door mij gezochte Helena is. Op de eerste plaats is volgens de huwelijksakte van Josephus uit 1859 zijn moeder op dat moment al overleden en dat klopt want Helena 2 sterft in 1857 en dat is vˇˇr de huwelijksdag van Josephus. Verder is het beroep van Helena vermeld in de geboorteaktes bij Reinier Hendrik,  Reinier Frances, en Josephus: wollennaaister. Mochten Godefridus en Agnes de ouders zijn van onze Helena, dan blijft de vraag waarom erkend Helena 2 Josephus niet als haar zoon. Was zij een prostituee of waren de vaders militairen en blijft de vraag: Waar heeft Josephus zijn kinderjaren doorgebracht?


Verbonden metJozephus Godding

» Allemaal zien     «Vorige «1 ... 9 10 11 12 13     » Dia Voorstelling