(Levens)Verhalen


» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»     » Dia Voorstelling

Bewijs dat Gerardus Vossen alias Masen de vader is van onze stam-grootvader ThomasHuwelijksbeletsel in 1769

Het toeval wil dat in 1769 honderdtwintig jaren na de geboorte van stamvader Thomas, een Maassen trouwde met een Vossen. Het betreft Conrardus Maessen en Marie Elisabeth Vossen. Maria Elisabeth was hoogzwanger toen ze trouwde. Ze kregen van de pastoor in Geulle niet zonder meer toestemming om te trouwen omdat er een huwelijksbeletsel was.
Hieronder volgt de tekst in het latijn die in het register van de St. Martinus kerk te Geulle werd gevonden: 

  Hac 12 9bris 1769 Contraxerunt matrimonium Conrardus Maessen Maria Elisabeth Vossen praemissus tribus proclamationibus consuetus et dispentatione in tertio consanguinitatis gradu collaterali aquali ab illustrissimo reverendissimo Arnoldus Ignatio Costerius vicario generali sede vacante,  coram testibus Mathei Maessen et Gertrude Hoogheijnen.

Wat zoveel wil zeggen als:
Heden 12 nov 1769 is voor het huwelijk van Conrardus Maessen en Maria Elisabeth Vossen dispensatie verleend wegens 3e graad van bloedverwantschap door zijne doorluchtige hoogeerwaarde Arnoldus Ignatius Costerius, vicaris-generaal.

Verklaring
  
Dit is volgens het kerkregister een huwelijk tussen achterneef en achternicht. Achterkleinkinderen van de gemeenschappelijke stamvader.
Een gradenberekening die gebaseerd is op het kerkelijk recht. Met 'vicaris capitularis sede vacante' werd iemand aangeduid die met de uitoefening van de bisschoppelijke functie was belast bij ontbreken van een eigenlijke bisschop. Het meest voorkomende huwelijksbeletsel is bloedverwantschap (consanguinitas) in een verboden graad. In de periode waarover onze kerkregisters lopen was bloedverwantschap een huwelijksbeletsel tot en met de vierde graad.
In de eerste twee graden (broers en zussen, neven en nichten) kon slechts Rome, en dan nog bij hoge uitzondering, dispenseren; in de derde en vierde graad kon de bisschop dispenseren.
Huwelijken in de derde en vierde graad komen vrij veel voor, en worden in de kerkregisters ook altijd als zodanig vermeld.

Conrardus Maessen trouwde op 12 november 1769, te Geulle met Maria Elisabeth Vossen. Maria werd geboren te Bunde op 27 december 1738 en overleed op 13 september 1809 te Geulle.
Uit de tekst van het kerkregister blijkt dat Conradus Maessen en Marie Elisabeth Vossen dezelfde stamvader in de derde graad zouden hebben!

In quarto et tertio gradu mixto
 
We hebben dit verder onderzocht in de kerkelijke registers van Geulle en Bunde. Om te beginnen de voorouders van Conrardus Maessen en daarna de voorouders van Maria Elisabeth Vossen. De berekening van het aantal graden van bloedverwantschap, volgens kerkelijk recht, is zeer eenvoudig: men telt simpelweg het aantal geboorten tussen iedere aanvrager van dispensatie en de gezamenlijke voorouder(s). Men telt dus apart voor de bruidegom en apart voor de bruid. Trouwen bijvoorbeeld twee mensen met dispensatie in de vierde graad, dan betekent dit dat zij gemeenschappelijke bet-over-grootouders hebben. Trouwen zij in de derde en vierde graad gemengd (in quarto et tertio gradu mixto), dan vindt men de gezamenlijke voorouders op drie respectievelijk vier geboorten van de aanvrager. Duidelijk is te zien is dat het niet in beide gevallen over drie graden gaat.

De bisschop en de pastoor hebben zich vergist. In het geval van Conrardus gaat het over vier graden, in geval van Maria Elisabeth over drie graden. Dus 'in quarto et tertio gradu mixto', maar desondanks een huwelijksbeletsel schematisch kunnen we dit als volgt weergeven:

Conclusie

De conclusie voor het onderzoek is duidelijk. Thomas Vossen alias Ma(as)sen uit Bunde is dezelfde persoon als Thomas Ma(as)sen, die nadien naar Geulle vertrokken is en daar de naam Masen is gaan voeren. Gerardus, de vader van Thomas is dus de stam-overgrootvader van Leslie en Angelique.

Welke Thomas  is onze stam-grootvader?

Er zijn dus twee Thomassen op het zelfde moment in Bunde, dat klopt er zijn er ook twee geboren. Let wel in het zelfde gezin met de zelfde naam. Wie wie is, is niet helemaak duidelijk! Het is echter waarschijnlijk dat het twee broers zijn en zonen van Gerardus Vossen alias Masen en Elisabeth Muijtjens. De Thomas in Bunde blijft zich Thomas Vossen noemen, de Thomas die verhuisd is naar Geulle noemt zich in het vervolg Thomas Masen. De Thomas Vossen uit Bunde trouwde te Urmond met Gertrudis Periens. Thomas en Gertrudis kregen negen kinderen!

Indien in een gezin twee kinderen dezelfde voornaam hebben houdt dit meestal in dat de oudste zoon jong gestorven zal zijn, ofschoon er gevallen bekend zijn, waarin binnen een gezin een aantal kinderen met dezelfde voornaam voorkomen. We mogen daarom nooit te snel concluderen dat een eerder geboren broertje of zusje overleden zal zijn vr de geboorte van het kind dat ook die naam draagt. Vaak kan het een gevolg zijn van een strak systeem van vernoemen naar de grootouders. Er zijn voorbeelden bekend dat een echtpaar drie volwassen zonen met dezelfde voornaam had.

Eindconclusie

Het lijkt me dat Thomas getrouwd met Gertrudis Periens in 1649 is geboren, anders zou hij op 60-jarige leeftijd nog vader geworden zijn. Niets is onmogelijk maar we gaan er maar van uit dat hij in 1649 is geboren en op 71-jarige leeftijd is gestorven. Dus Thomas onze voorvader is geboren in 1642.


Verbonden metGerardus Vossen alias Masen; Thomas Vossen alias Masen

» Allemaal zien     1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»     » Dia Voorstelling